Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Professionele vaardigheden > Leiding ontvangen > Relatie met je baas

Wat voor relatie heb je met je baas?

Leiding ontvangen

Een helder model om je relaties met je leidinggevende in te vangen is dat van Bolweg. Volgens hem heb je altijd drie relaties met je leidinggevende, namelijk:

In het ideale geval zijn je baas en jij tevreden over alle drie de relaties. Je hebt in elk geval geen vriendschapsrelatie.

Ruilrelatie

Heel simpel; als je ergens in dienst treedt, ga je jouw arbeid ruilen tegen het kapitaal van de werkgever. De ruil moet natuurlijk 'eerlijk' zijn. De hoeveelheid uren die je draait en de zwaarte daarvan moet in verhouding staan tot je inkomen. Word je gevraagd over te werken, dan is dat prima, maar daar moet extra betaling (in geld of tijd) tegenover staan.

Ruilmiddelen

Deze ruilrelatie wordt in veel organisaties vanzelf al geregeld door de CAO. Heb je geen CAO, dan moet je onderhandelen over de eerlijkheid van de ruil. Je baas heeft dan de rol van bemiddelaar. (Dit is een goede 'baastest'. Gebeurt dat onderhandelen op een ontspannen manier met goede argumenten, dan kun je veilig in dienst gaan.) Er zijn ook organisaties waarin je directe leidinggevende heel weinig te zeggen heeft over jouw beloning. Hij moet zich houden aan het beloningssysteem.

Toch houden daar de mogelijkheden voor het ruilen niet op. Denk aan het ruilen van een zwaardere taak voor een cursus die je graag wilt doen, of je vakantie uitstellen in ruil voor een nieuwe luxe bureaustoel.

Wie bepaalt de eerlijkheid van de ruil?

Bedenk dat jij anders kunt denken over wat een eerlijke ruil is dan je baas. Voor jou kan het een reële ruil zijn dat je middelen, ondersteuning én waardering krijgt voor je inspanning terwijl je baas de ruil al voldoende vindt als hij je salaris geeft voor de uren die werkt. Wat eerlijk is hangt af van je waarden en die zijn voor iedereen verschillend.

Gezagsrelatie

Zodra je een arbeidscontract getekend hebt, geef je je leidinggevende het 'right to manage'. Hoe irritant het soms ook is, je baas mág jou opdrachten geven die jij hebt uit te voeren en hij mág bepalen aan welke eisen jouw werk moet voldoen. Hij heeft gezag over jouw werk. Hij is je bestuurder en controleur. De manier waarop hij zijn gezag inzet, bepaalt natuurlijk de kwaliteit van de samenwerkingsrelatie.

Accepteer hiërarchie

Zodra je je gaat verzetten tegen het feit dat je baas het recht heeft jou te sturen, breng je jezelf in de problemen. In elke organisatie moet een hiërarchisch hoger geplaatste de mensen onder hem inzetten om de organisatiedoelen te bereiken.

Samenwerkingsrelatie

Met deze relatie heb je het meest te maken. Het is het dagelijkse contact met je baas, waarin je overlegt over de voortgang en de kwaliteit van het werk. Het is vaak de coachende kant van je manager. Meer de rol van mentor en stimulator.

Alledrie de relaties gebruiken

De meeste managers proberen alles via de samenwerkingsrelatie te spelen, maar als ze met samenwerken hun doelen niet halen, kunnen ze de andere twee relaties inzetten. Bedenk dat je dat ook kunt omdraaien. Jij kunt je werk ook meer als een ruil bekijken en compensatie vragen voor extra inspanningen. En ook de gezagsrelatie kun je gebruiken. Als jouw manager geen beslissing neemt zodat je niet verder kunt, mag je een besluit eisen.

Geen vriendschapsrelatie

Natuurlijk kun je je baas aardig vinden en kun je best samen het café in en het enorm gezellig hebben. Blijf echter altijd in je achterhoofd houden dat je nooit echt vrienden kunt zijn zolang je baas boven je staat. Hij kan altijd in een situatie komen waarin hij jou teleur moet stellen. Hij gaat immers over de middelen die jij kunt inzetten voor je werk en hij gaat ook over de doelen. Als je het oneens bent over bij voorbeeld het soort klanten waarvoor je wilt werken, blijft hij degene die het besluit neemt. Sterker nog, hij kan zelf over de opheffing van je functie moeten beslissen.

Irreële verwachtingen

Elkaar met een half woord begrijpen, waardering voor je inbreng, gezelligheid, begrip voor je behoefte, ontplooiingsmogelijkheden; het is allemaal extra. Je baas is niet verplicht je dit te geven. Je mag dit wel van een vriend verwachten, maar verwacht het nooit van je baas. Want zijn eerste belang is dat het werk af komt en goed. En dat is de natuurlijke gang van zaken.

Volgende pagina: Wat zijn de voorwaarden voor een goede relatie?


Bron: www.leren.nl/cursus/professionele-vaardigheden/leiding-ontvangen/relatie-baas.html

Copyright © 1999-2024 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon