Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Professionele vaardigheden > Leiding ontvangen > Wanneer gemanaged

In welke situaties word je gemanaged?

Leiding ontvangen

Een functioneringsgesprek of beoordelingsgesprek zijn heel herkenbare situaties waarin je leiding krijgt. Je kunt je er goed op voorbereiden. Maar er zijn nog veel meer situaties waarin je leiding krijgt, soms heel ongemerkt. Leiding krijgen of 'gemanaged' worden is te vergelijken met beïnvloed worden. Het is heel nuttig om alert te zijn op deze situaties, want dan kun je terug beïnvloeden! Bedenk in elk geval dat het situaties zijn waarover jij óók controle kunt hebben.

Wat is gemanaged worden?

Je kunt er heel ingewikkeld over doen, maar in feite is een manager iemand die:

Dit is een heel korte samenvatting van de rollen die de manager moet spelen.

Wat jij daarvan merkt als medewerker is dat je gevraagd wordt bepaalde klussen te doen volgens een bepaalde norm. Dat kan zijn omdat ze in je taakomschrijving staan, maar ook doordat de taken ontstaan door een nieuw project of een nieuwe richting die je bedrijf gaat inslaan (nieuwe product of nieuwe markt). De mate van vrijheid die voor jou overblijft binnen het gemanaged worden, bepaalt in hoge mate je werkplezier. Die mate hangt af van de complexiteit van de taak, wat jij aan vaardigheden hebt laten zien, hoe je manager je kwaliteiten ziet, van zijn eigen opvatting van managen en van de bedrijfscultuur.

Je wordt kortom gemanaged als:

Al deze activiteiten van je baas kunnen in heel spontane situaties voorkomen, maar ook in heel strak geregisseerde gesprekken als een functioneringsgesprek.

Je krijgt een spontane opdracht

Je manager loopt de afdeling op. Hij ziet eruit alsof hij iemand nodig heeft om een klus te doen. Hij vindt jou de juiste man of vrouw voor de taak. Leuk! Maar wel even opletten nu. Wat moet je in zo'n spontane leidinggevende situatie doen? Hoe zorg je ervoor dat je precies weet wat je moet bereiken, waarom, en hoe je de klus in de rest van je werk kunt inpassen.

Taken worden verdeeld in een werkoverleg

Proactief meedoen

Veel organisaties houden elke week een werkoverleg om de voortgang van lopende zaken te bespreken. Vaak is de manager degene die het werkoverleg voorzit. Dit soort wekelijkse gesprekken lijken routine, maar toch blijft het zaak om deze zelf goed te blijven voorbereiden. Stimuleer dat iemand een agenda maakt en die een dag tevoren rond stuurt. Dan kun jij zien op welke onderwerpen je invloed wilt hebben. Je kunt alleen invloed hebben als je een goed verhaal hebt. Zorg dus dat je kort en bondig je mening kunt geven of je verzoek kunt formuleren. Ook kun je dan zelf aanbieden bepaald werk op je te nemen. Proactief zijn voelt altijd fijner dan iets in je maag gesplitst krijgen.

Feedback ontvangen

Een werkoverleg is ook bij uitstek een moment waarop je feedback kunt krijgen. Je hebt vast de neiging om dan direct feedback terug te gaan geven aan je baas. Het is zo'n vertrouwd patroon om in de verdediging te schieten en te roepen: 'Ja maar jij kwam ook veel te laat met die opdracht!' of 'Je hebt me veel te weinig verteld'. Dat is niet goed voor de sfeer en niet goed voor de relatie. Al sta je nog zo in je recht, doe het niet, want je irriteert je baas er zeker weten mee. Had dan maar je mond open gedaan toen je de vraag van je baas kreeg, of de informatie miste. Luister rustig naar de feedback, maak een paar aantekeningen en bedenk later, als je een beetje bekoeld bent, of er iets in zit waar je iets van kunt leren.

Functioneringsgesprek

Als er iets niet goed loopt in de relatie met je leidinggevende, is het functioneringsgesprek het moment om dat ter sprake te brengen. Bedenk immers dat je afgerekend wordt op de prestaties die je levert. Als je daarin belemmerd wordt doordat je manager zijn rollen niet goed vervuld dan is het volkomen gerechtvaardigd als jij je probleem op de agenda zet.

Hierbij is het extreem belangrijk dat je je probleem diplomatiek kunt brengen en dat je precies weet wat je met het gesprek wilt bereiken. Diplomatie bereik je door het:

Precies weten wat je wilt bereiken doe je door SMARTe doelen te stellen voorafgaand aan het gesprek.

Rond het gesprek af met Luisteren, Samenvatten, Doorvragen door SMARTe afspraken te maken over de toekomst.

Volgende pagina: Van probleem naar doelstelling


Bron: www.leren.nl/cursus/professionele-vaardigheden/leiding-ontvangen/wanneer-gemanaged.html

Copyright © 1999-2021 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon