Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Professionele vaardigheden > Leiding ontvangen > Verwachtingen

Welke verwachtingen hebben je manager en jij van elkaar?

Leiding ontvangen

Wat wil je in je werk bereiken? Je kijk op je leidinggevende wordt bepaald door wat jou in het werk motiveert. Als jij graag veel tijd besteedt aan contact met klanten omdat je service verlenen zo belangrijk vindt, dan wil je dat jouw baas dat ook belangrijk vindt en je daar de tijd voor geeft. Als zorg geven voor jou belangrijk is, wil je ook dat je baas jou en anderen op het werk 'verzorgt'.

Verwachtingen zijn gebaseerd op je eigen waarden en normen en je ervaringen met leiding krijgen. Het kan heel goed zijn dat je manager en jij heel andere waarden belangrijk vinden.

Welke rol moet je manager spelen?

Kijk nog eens naar de rollen. Je hebt misschien al gekeken in welke rollen jouw baas sterk is. Het is interessant om te zien of de eisen die jij aan een leidinggevende stelt overeenkomen met zijn kwaliteiten en voorkeuren. En sowieso is het slim om eens goed te bedenken wat je nu eigenlijk wil dat je manager doet. Dat helpt je om je doelen te stellen als je de relatie wilt verbeteren.

Maak eens een tabel met twee kolommen. Zet in de linkerkolom de rollen waarin je je baas sterk vindt. Zet in de rechterkolom welke rollen jij je manager graag ziet spelen. Waarom is de top drie die je hebt samengesteld zo belangrijk voor jou en waarom is rol nummer 8 zo onbelangrijk?
Jouw keuzes en argumentatie zeggen heel veel over jouw waarden. Als jij manager zou worden, zou jij waarschijnlijk het beste zijn in deze rollen.
Als je in de top 5 drie dezelfde rollen tegenkomt, moeten jullie samen een heel eind komen. Als dat niet zo is, heb je een goed onderwerp van gesprek.

De waarden en voorkeuren van ieder mens bepalen zijn persoonlijkheidstype. Als je van een leidinggevende met een sterke voorkeur voor de bestuurders- en producentenrol gaat vragen om vooral je mentor te zijn, heb je onrealistische verwachtingen. De MBTI-test is een heel goede manier om achter die verschillen in waarden en voorkeuren te komen. Veel botsingen zijn daarmee te verklaren.

Is er iets veranderd in de verwachtingen?

Je baas en jij hebben een soort psychologisch contract. Vroeger was dat gebaseerd op een werkgever die inzet, loyaliteit en discipline verwachtte. De werknemer verlangde zekerheid, een nette behandeling en een redelijk inkomen. Tegenwoordig wil een werkgever zien dat je betrokkenheid uitstraalt, verantwoordelijkheid neemt en ondernemend bent. En jij wilt respect, waardering en ontwikkelingsmogelijkheden (zie Stoker en De Korte, 2000). Er zijn managers die nog de oude versie van het contract hanteren!

Onuitgesproken verwachtingen veroorzaken misverstanden
Je verwacht dat je baas automatisch je verwachtingen vervult, want ze zijn toch zo logisch? Vergeet het. Wat mag je verwachten:

  1. Dat je baas je de middelen geeft om je werk te doen, een pc, een snelle verbinding, een goede stoel, toegang tot informatiebronnen, maar ook voldoende tijd en bijvoorbeeld een budget om freelancers in te huren, etcetera
  2. Dat je ondersteuning krijgt bij je werk, dat je dus bij iemand terecht kunt als je vragen hebt over het werk, of dat je een cursus kunt volgen als je taak verandert
  3. Dat je waardering krijgt voor je werk, dat gezien wordt dat je je inspant.

Die laatste verwachting is tricky. Een goede baas doet dat uit zichzelf, maar sommige bazen zijn een beetje dom en zien niet 'dat ze het paard op tijd hooi moeten geven'. Alledrie deze verwachtingen moeten onderwerp van gesprek worden als ze niet vervuld worden. Daarover lees je meer bij de problemen.

Wat verwacht je baas?

Het is gevaarlijk om te doen alsof je in het hoofd van je manager kan kijken, maar het is wel nuttig om je een beeld te vormen van zijn verwachtingen van jou. Wanneer zou hij tevreden zijn over de samenwerking en over jouw werk? Probeer daarvoor neutrale bronnen te raadplegen als je functie-omschrijving, lees verslagen van functioneringsgesprekken nog eens na. Observeer hoe hij met je collega's omgaat....en, vraag het hem!

Ernstige misverstanden

Stel dat beide partijen hun verwachtingen niet uitspreken en deze verwachtingen botsen, wat gebeurt er dan?

schema: verschillende verwachtingen leiden tot misverstand en conflict

Dat niet uitgesproken verwachtingen op een conflict uitdraaien kun je dus heel makkelijk voorkomen...door ze uit te spreken!

Volgende pagina: In welke situaties word je gemanaged?


Bron: www.leren.nl/cursus/professionele-vaardigheden/leiding-ontvangen/verwachtingen.html

Copyright © 1999-2024 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon