Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Professionele vaardigheden > Leiding ontvangen > Voorwaarden goede relatie

Wat zijn de voorwaarden voor een goede relatie met je baas?

Leiding ontvangen

Om goed met elkaar te kunnen werken, moet aan vier voorwaarden voldaan zijn. Zet in gedachten eens een cijfer achter elke voorwaarde voor de mate waarin jouw relatie met je baas daaraan voldoet.

Inhoud:

  1. De doelen van de organisatie, van de manager en van de medewerker zijn ondubbelzinnig en Smart en de doelen passen in elkaar
  2. Partijen kennen elkaars belangen en hebben daar respect voor
  3. Partijen waarderen elkaars vakmanschap en expertise
  4. De communicatie is zorgvuldig, goed voorbereid, open en effectief

1 Doelen zijn ondubbelzinnig

In elke organisatie werken mensen op drie niveau's aan doelen. De organisatie heeft doelen op de lange termijn die je vaak kunt afleiden uit de missie. Meestal zijn dat groeidoelstellingen, expansie in een bepaalde markt bijvoorbeeld. Jouw baas moet op die doelen baseren welke doelen de afdeling waar je werkt moet waarmaken. En jij als medewerker moet ook weer een stukje van die doelen realiseren.

Stel dat je de klantenservice van een elektronicawinkel runt, dan moet jij er bijvoorbeeld voor zorgen dat alle klachten binnen 48 uur opgelost zijn. Want de doelstelling van de filiaalmanager is dat de kwaliteit van het serviceniveau van de hele winkel moet stijgen. En de hele keten wil bekend staan als de meest klantvriendelijke elektronicaketen in Nederland.

Dat het serviceniveau moet stijgen is niet Smart genoeg. En dat klachten 'opgelost' zijn ook nog niet. Is de klacht opgelost als de klant niet meer terugkomt? Alle partijen moeten weten wat dat precies betekent. Alleen dan weet jij waar jij op afgerekend wordt en waarom.

2 Belangen zijn bekend en worden gerespecteerd

Je manager kan andere belangen hebben dan jij. Je manager wil primair dat het werk snel gaat tegen zo laag mogelijke kosten. En dat is redelijk want dat sluit aan bij de doelen die hij moet halen. Jij ziet jouw belang anders: je mensen moeten hun werk goed kunnen doen. Dat is ook redelijk want daar rekenen jouw mensen jou als afdelingsmanager op af. Jullie moeten dus elkaars belangen kennen en letterlijk waarderen. Steeds zal je met open vizier 'strijden' en kijken hoe je ieders belang zo goed mogelijk kan dienen.

3 Vakmanschap en expertise worden gewaardeerd

Je leidinggevende en jij hebben beiden eigen vakmanschap. Kijk goed naar hem en bedenk welke competenties hij heeft. Hij kan andere 'trucjes' dan jij, maar die wel heel nuttig voor jou kunnen zijn. Hij kan er bijvoorbeeld onderhandelen met het management over de middelen die je krijgt om je werk te doen. Jij bent er waarschijnlijk heel handig om te bedenken hoe, langs welke weg, je de doelen het beste kan halen. Jij kunt bijvoorbeeld een slimme procedure bedenken waardoor elke klant binnen 48 uur een antwoord krijgt op zijn klacht. Dat hoeft je baas niet te kunnen bedenken. Beide partijen moeten dus van elkaar weten waar ze goed in zijn en daar respect voor hebben.

4 Communicatie is zorgvuldig

Punt 1 tot en met 3 kunnen alleen vervuld worden als je goed met elkaar kunt communiceren. Jij moet je baas kunnen vragen wat je doelen nu precies zijn. Je moet kunnen luisteren naar zijn belangen en daarover kunnen onderhandelen en je moet met een zekere assertiviteit jouw vakmanschap presenteren.

Volgende pagina: Welke verwachtingen hebben jij en je manager van elkaar?


Bron: www.leren.nl/cursus/professionele-vaardigheden/leiding-ontvangen/voorwaarden-goede-relatie.html

Copyright © 1999-2021 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon