Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Sociale vaardigheden > Kantoorpolitiek > Poortwachter passeren

Hoe passeer ik de poortwachter?

Kantoorpolitiek

Soms zie je dat een bepaalde afdeling met een organisatorische muur min of meer wordt afgesloten van de rest van de organisatie. Alle verzoeken en communicatie met die afdeling moeten via een bepaalde persoon - de poortwachter - en uiteraard volgens een bepaalde procedure. Heb je niet het juiste formulier of niet de juiste stempeltjes, dan mag je er niet langs.

Natuurlijk is er niets op tegen dat problemen met computers gekanaliseerd worden via een helpdesk of dat de inkoop van kantoorbehoeften gecoördineerd wordt door de office manager. Zolang deze mensen een facilitaire rol hebben en hun werk goed doen is het prima. Er is ook niets op tegen dat een nieuwe manager, of een interim manager, een afdeling tijdelijk streng afschermt om grip op de gang van zaken te krijgen.

Maar het wordt hinderlijk wanneer een manager structureel de rol van poortwachter op zich neemt, bureaucratische barrières creëert en alle informele samenwerking met zijn afdeling verbiedt. Hij is dan kennelijk meer met de belangen van zijn afdeling en zichzelf bezig (groot en belangrijk worden) in plaats van de belangen van de organisatie (de klanten van dienst zijn).

Hoe passeer je zo'n doorgeslagen poortwachter?

Netwerk met een medewerker aan de andere kant van de muur. Liefst met een vertrouweling van de poortwachter. Zo krijg je inzicht in de situatie in die afdeling en de motieven van de poortwachter.

Als je medewerking van de afdeling van de poortwachter nodig hebt, neem dat dan op in het plan dat je aan je baas voorlegt. Zo wordt de poortwachter op een hoger niveau benaderd.

Volgende pagina: Hoe pak ik lastige mensen aan?


Bron: www.leren.nl/cursus/sociale-vaardigheden/kantoorpolitiek/poortwachter.html

Copyright © 1999-2024 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon