Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Sociale vaardigheden > Kantoorpolitiek > Netwerken

Netwerken

Kantoorpolitiek

In een zakelijke context wordt met netwerken bedoeld: het onderhouden van relevante zakelijke relaties - buiten de formele hiërarchische lijn - op basis van wederzijdse belangen. Het is een van de belangrijkste vaardigheden in de kantoorpolitiek.

Wat heb je aan een netwerk?

Je netwerk is een bron van waardevolle informatie:nieuwtjes, vertrouwelijke informatie en vroegtijdige signalen. Wat is er besproken in het management team? Welke nieuwe benoemingen staan op stapel? Wie is op zoek naar een andere baan?

In je netwerk vind je de kruiwagens, die jou aan een betere baan kunnen helpen.

Je netwerk kan je snel betrouwbare antwoorden geven op vragen waar je mee zit. Wat is een goede leverancier voor dit of dat? Wie kan ik het beste benaderen met dit probleem? Wie is een geschikte persoon voor deze klus?

Als je aan een nieuw plan of idee werkt dan kun je vertrouwelijk commentaar en inspiratie vragen in je netwerk. De constructieve feedback is op zichzelf waardevol en bovendien bouw je zo een draagvlak op. Alle steun die je verzamelt kun je als argument gebruiken bij het verdedigen van het plan bij je baas.

Met een netwerk kun je samenspannen om een ongewenst plan te saboteren.

Via je netwerk kun je contact maken met de beïnvloeders in een organisatie, om je eigen invloed uit te breiden. Als je de beïnvloeders en besluitvormers zelf niet tot je netwerk kunt rekenen, dan misschien wel hun vertrouwelingen.

Jouw netwerk kan waardevol zijn voor je baas. Het verhoogt daarmee indirect jouw carrièrekansen.

Via je netwerk kun je bepaalde informatie effectief verspreiden. Ga hier selectief mee om. Vertrouwelijke informatie blijft natuurlijk niet vertrouwelijk, want iedereen in jouw netwerk heeft een... eigen netwerk.

Netwerken, hoe doe je dat?

Kies de mensen in je netwerk met zorg. Het onderhouden van een relatie kost tijd en elke niet-relevante relatie gaat ten koste van de effectiviteit van je netwerk. Netwerken is een kwestie van het doseren van tijd, geld en aandacht.

Het is goed zowel intern als extern te netwerken en op verschillende niveaus. Denk aan relaties bij andere afdelingen, bij klanten en toeleveranciers, bij branchegenoten etc. Vergeet vooral ook de communicatieknooppunten niet, zoals secretariaten.

Zoek nieuwe contacten via je bestaande contacten. Een vriend-van-een-vriend zijn is een goede basis om iemands vertrouwen te winnen.

Bouw een goede werkrelatie op met mensen die je aan je netwerk wilt toevoegen. Concentreer je eerst op het ontwikkelen van de relatie, het profiteren komt later.

Netwerken gaat niet over vriendjes worden met iedereen, maar over oprechte aandacht schenken aan elkaar. Dat hoeft geen uren te duren. Soms kun je met een beetje oprechte aandacht in 10 minuten veel voor iemand betekenen.

Als je een mooi resultaat bereikt, laat dan de betrokken mensen in je netwerk delen in de eer. Vermeld ze op passende plaatsen. Noem ze in je dankwoord.

Een netwerk drijft op het wederzijds en evenwichtig dienen van elkaars belang. Als iemand je een gunst verleent dat verwacht hij op enig moment een tegenprestatie. Speel de mensen in jouw netwerk van tijd tot tijd voor hun relevante informatie toe. Bijvoorbeeld informatie waarover jij in jouw positie eerder kunt beschikken.

Netwerken draait om vertrouwen. Wees discreet met informatie die je via je netwerk krijgt. Wees eerlijk en betrouwbaar tegenover mensen in jouw netwerk.

Hoe bouw ik een goede netwerkrelatie met iemand op?

De sleutelwoorden zijn:

Een zeer effectieve start is: vraag hem een advies. Meestal is iemand daardoor gevleid. En het is een goede aanleiding voor een persoonlijk gesprek. Maak geen wanhopige indruk. Vraag niet om een gunst, een baantje, een opdracht.

Zet de ander met belangstellende vragen op zijn praatstoel. Luister actief naar zijn verhaal, niet alleen naar de feitelijke informatie, maar ook naar de achterliggende gevoelens en verlangens van de ander. Stel waarom-vragen. Laat merken dat je zijn doelen en zorgen begrijpt. Vat samen wat je gehoord hebt.

Probeer je echt in te leven in de ander en te begrijpen wat zijn beweegredenen zijn. Bekijk de zaken vanuit zijn perspectief en sta aan zijn kant. Wees open over wat je persoonlijk raakt. Je bouwt daardoor een band op.

Stem je lichaamstaal, stijl en tempo op de andere persoon af. Een enthousiaste, spontane en vrolijke houding heeft bij een sombere introverte persoon een averechts effect.

Concentreer je op de goede elementen en punten van overeenstemming in andermans ideeën. Wees terughoudend met negatief commentaar en kritische opmerkingen.

Maak af en toe informeel een praatje. Bespreek gemeenschappelijke problemen. Bied hulp aan.

Laat blijken dat je de persoon vertrouwt. Zorg dat hij ook jou kan vertrouwen. Voeg de daad bij het woord. Kom afspraken na. Ga discreet om met vertrouwelijke informatie.

Verleen de persoon van tijd tot tijd een gunst. Speel bijvoorbeeld informatie door die voor hem relevant is en waarover jij door jouw positie eerder kunt beschikken.

Praktische tip om de gegevens van mensen in je netwerk te beheren

Volgende pagina: Beïnvloeden


Bron: www.leren.nl/cursus/sociale-vaardigheden/kantoorpolitiek/netwerken.html

Copyright © 1999-2024 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon