Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Sociale vaardigheden > Kantoorpolitiek > Waarom?

Waarom is kantoorpolitiek in sommige organisaties sterker aanwezig dan in andere?

Kantoorpolitiek

Hieronder vind je enkele factoren die politiek gedrag bevorderen.

Tekort schieten van regels en procedures

Als regels en procedures tekort schieten, dan ontstaan allerlei mogelijkheden voor individuele medewerkers om van de situatie te profiteren. Dit is bijvoorbeeld vaak het geval ten tijde van verandering en herstructurering (een snel groeiende of krimpende organisatie, fusie of overname etc.).

Ingewikkelde organisatiestructuur

Kantoorpolitiek komt het meest voor in grote organisaties en in ondernemingen met een gelaagde managementstructuur of een matrixstructuur. Bij een ingewikkelde organisatiestructuur is veel onderhandelen en samenwerken nodig om resultaat te bereiken. Hierdoor ontstaan onderlinge afhankelijkheden die politiek gedrag in de hand werken. Kleine organisaties met een platte of projectstructuur vormen een minder goede voedingsbodem voor politiek op het werk.

Schaarse middelen

Geld, capaciteit, machines en materialen zijn in elke organisatie schaars. Daardoor ontstaat er een interne concurrentiestrijd tussen business units, afdelingen en individuele medewerkers over de verdeling van deze schaarse middelen. In tijden van krimp bloeit de politiek daardoor weliger dan in tijden van groei.

Interne competitie

Een interne competitie ontstaat bijvoorbeeld wanneer een organisatie veel ambitieuze mensen binnenhaalt. Deze nieuwe medewerkers proberen elkaar te overtreffen in de strijd om de beste functies.

Onduidelijke doelstellingen en beoordelingscriteria

Onduidelijke doelstellingen en beoordelingscriteria geven mensen de mogelijkheid om deze zo te interpreteren of om te buigen dat ze aansluiten bij hun eigenbelang. Bovendien zijn managers geneigd tot vriendjespolitiek, bij gebrek aan objectieve maatstaven om medewerkers te beoordelen.

Onduidelijke functiebeschrijvingen

In een jonge informele organisatie, zonder duidelijke functiebeschrijvingen krijgt politiek gedrag meer kans. Bij gebrek aan een eenduidig werkplan hebben werknemers alle gelegenheid om eigen activiteiten te ontplooien.

Imitatiegedrag

In de top van een grote organisatie wordt de strijd gevoerd om de macht, de baantjes en de grote budgetten. Dat het er in de top politiek aan toe gaat zal niemand verbazen. Vaak geeft de top het slechte voorbeeld aan de rest van de organisatie. Hele lagen van managers en ambitieuze professionals imiteren dit gedrag, omdat ze denken dat het zo hoort, of omdat ze denken dat het helpt om hogerop te komen.

Organisatiecultuur met winnaars en verliezers

Een organisatiecultuur die de nadruk legt op straffen en belonen lokt politiek gedrag uit, doordat individuele werknemers politieke spelletjes spelen om hun succes uit te vergroten en problemen onder het tapijt te vegen (of zelfs: de schuld op anderen af te schuiven).

Streven naar macht

Sommige mensen streven naar maximalisatie van hun macht in een organisatie. Op weg naar de top nemen ze elke kans waar om meer mensen onder zich te krijgen en over grotere budgetten te beschikken. Dit is in feite een eigenbelang dat aanleiding geeft tot competitie en politiek gedrag.

Neiging tot manipulatief gedrag

Sommige mensen hebben de neiging anderen te manipuleren, ten dienste van het eigenbelang. Ze maken zich bijvoorbeeld schuldig aan valse beloftes, of het ondermijnen van interne concurrenten.

Emotionele onzekerheid

Sommige mensen voelen zich onzeker over hun prestaties of de waarde van hun werk. Met politiek gedrag proberen zij zich mooier voor te doen.

Geloof in externe krachten

Sommige mensen zijn onzeker over hun eigen vermogen om succesvol te zijn en ze hebben behoefte aan steun en bevestiging van anderen. Ze halen alles uit de kast om met name invloedrijke mensen voor zich te winnen.

Behoefte aan acceptatie

Acceptatie in een groep is een fundamentele menselijke behoefte. Mensen die zich wat dit betreft afhankelijk opstellen zijn vatbaar voor manipulatie door anderen.

Eigenbelang

Veel mensen plaatsen het eigenbelang vóór het belang van de organisatie. Doordat iedereen een ander eigenbelang heeft (carrière, baanzekerheid, hoger inkomen etc.), of doordat de verschillende belangen met elkaar concurreren, ontstaat een interne strijd.

Werk ontlopen

De mens is lui. Sommige mensen spelen politieke spelletjes om te verhullen dat ze eigenlijk niet veel nuttigs uitvoeren.

Volgende pagina: Hoe breid ik mijn invloed uit?


Bron: www.leren.nl/cursus/sociale-vaardigheden/kantoorpolitiek/waarom-kantoorpolitiek.html

Copyright © 1999-2024 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon