Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Sociale vaardigheden > Kantoorpolitiek > Lastige mensen

Hoe pak ik lastige mensen aan?

Kantoorpolitiek

Mensen gedragen zich lastig omdat ze geleerd hebben dat ze daarmee anderen uit balans kunnen brengen en de actie van anderen kunnen beïnvloeden of zelfs verhinderen. Het kan bewuste manipulatie zijn, maar ook een onbewust gegroeide karaktereigenschap.

Lastig gedrag is geen objectief gegeven, dat het lastig is is jouw persoonlijke interpretatie. Hou in het achterhoofd dat veel lastige mensen er zelf van overtuigd zijn dat ze zich redelijk gedragen. Onderzoek je eigen opvattingen kritisch: is er misschien een redelijke verklaring voor iemands lastig gedrag?

Soorten lastige mensen

Mensen waarmee moeilijk is te werken:

Mensen die de gang van zaken oneigenlijk beïnvloeden:

Agressieve mensen:

Nare mensen:

Hoe pak je lastige mensen aan?

Lastige mensen pak je aan met beheerst rationeel gedrag en met een aantal specifieke gesprekstechnieken.

Lastige mensen spelen vaak een spel met eigen regels. De truc is dat spel gewoon niet mee te spelen en andere wegen te bewandelen.

Een metafoor: in een grote kamer zit in de hoek tegen het plafond een spin. Sommige mensen zijn bang voor spinnen, ze schrikken zich rot en zijn 10 minuten bezig met hun pogingen om de spin te vangen. Andere mensen doen in die kamer gewoon hun zaken zonder zich iets van de spin aan te trekken. Wie is het effectiefst?

Probeer lastige mensen niet te veranderen. Zorg dat je zo min mogelijk last van ze hebt.

Enkele tips:

Cursus "Omgaan met lastige mensen"

De informatie op deze pagina is een beknopte samenvatting van de cursus Omgaan met lastige mensen. In die cursus krijg je specifieke tips voor elk van de genoemde typen lastige mensen. Bovenstaande gesprekstechnieken worden verder uitgewerkt met allerlei voorbeelden.

Agressie aan de baliepijl

Omgaan met agressie

Agressie wil zeggen: iemands grenzen overschrijden, bewust schade berokkenen of woede gebruiken om iets te bereiken. Er zijn grofweg vier soorten agressie. Je manier van communiceren is belangrijk. Met samen-boven-gedrag kun je vaak beter omgaan met agressie.

Volgende pagina: Hoe krijg ik mijn baas aan mijn kant?


Bron: www.leren.nl/cursus/sociale-vaardigheden/kantoorpolitiek/lastige-mensen.html

Copyright © 1999-2024 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon