Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Solliciteren > Loopbaankeuzes > Betrouwbaarheid

Is de loopbaanadviseur betrouwbaar?

Loopbaankeuzes

Het beroep loopbaanadviseur is onbeschermd. Dat wil zeggen dat iedereen het beroep mag uitoefenen. Hoe vind en kies je een goede loopbaanadviseur?

Er is een gedragscode opgesteld door Noloc, de beroepsvereniging van loopbaanprofessionals en jobcoaches. Leden van deze vereniging volgen bij hun beroepsuitoefening regels die zijn opgenomen in de gedragscode.  NOLOC-loopbaanadviseurs kun je opzoeken in het beroepsregister.

Een ander orgaan dat toezicht houdt op de kwaliteit van loopbaanadviesbureaus is (OVAL). Deze organisatie richt zich op de grotere adviesbureaus die vooral bedrijven en grotere instellingen als cliënt hebben.

De Stichting Register BKA registreert adviesbureaus voor studiekeuze, beroepskeuze en loopbaanbegeleiding. Deze onafhankelijke stichting heeft als doel de studie-, beroepskeuze- en loopbaanadvisering in Nederland op een zo hoog mogelijk peil te handhaven. Op de website vind je een heleboel goede, geregistreerde bureaus, die aan een aantal kwaliteitseisen voldoen:

Overige loopbaanadviseurs

Loopbaanadviseurs die niet bij de OVAL, de NOLOC of de Stichting Register BKA zijn aangesloten (en dat zijn er veel), zijn niet automatisch charlatans. Integendeel; er zitten veel kundige loopbaanadviseurs tussen. En anderzijds is een registratie van een van bovenstaande organisaties ook niet zaligmakend. Wat telt is: past de loopbaanadviseur bij jou?

Het kan zijn dat jouw werkgever zelf een loopbaanadviseur in dienst heeft. Dat komt vooral voor bij grote bedrijven en instellingen. Onderzoek de onafhankelijkheid van deze adviseur! Sommige van deze loopbaanadviseurs adviseren namelijk niet alleen jou, maar óók de werkgever. Over jou wel te verstaan. Bijvoorbeeld over de meest geschikte kandidaat voor een interne vacature. Als je twijfelt over de onafhankelijkheid van de loopbaanadviseur, kun je beter zelf iemand zoeken.

Volgende pagina: Methode kiezen.


Bron: www.leren.nl/cursus/solliciteren/loopbaankeuzes/betrouwbaar.html

Copyright © 1999-2021 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon