Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Solliciteren > Sollicitatiegesprek sturen > STAR-methode

STAR-methode

Sollicitatiegesprek

In nagenoeg elk sollicitatiegesprek krijg je te maken met vragen als: 'U schrijft in uw sollicitatiebrief dat u ervaring heeft met ... Kunt u daar een voorbeeld van geven?' Of: 'U zegt net dat u veel ervaring hebt in het omgaan met een crisissituatie. Kunt u ons een voorbeeld geven van zo'n situatie uit uw vorige werk en vertellen hoe u die heeft opgelost?'

Het is zaak om je goed voor te bereiden op dergelijke vragen want het is niet makkelijk om zo'n voorbeeld te bedenken tijdens het gesprek. Als je je hier thuis op voorbereidt, kun je wellicht met mooie praktijkvoorbeelden komen die het gesprek een positieve wending geven.

Een hulpmiddel hierbij is de STAR-methode. STAR staat voor Situatie, Taken, Activiteiten, Resultaat.

Bijvoorbeeld: Heeft u ervaring in de omgang met kritische journalisten?

  STAR Vertel Voorbeeld
S Situatie Wat was de situatie? In 1995 was ik voorlichter bij de gemeente Werkenswaard. We werden toen regelmatig benaderd door de pers in verband met de aanleg van een Vinexwijk en de natuur die daarvoor moest wijken.
T Taken Wat waren jouw taken? Mijn taak was de pers hierover voor te lichten, en het negatieve beeld over dat project positief bij te stellen.
A Activiteiten Hoe heb je dat aangepakt? Ik heb een persconferentie belegd, waarin alles aspecten van dat project aan bod kwamen. Alle journalisten hebben een overzicht gekregen van de activiteiten die de gemeente ontplooide om de schade aan de natuur te beperken. Na afloop van de persconferentie hebben we met de journalisten een wandeling gemaakt door het gebied, waarbij een deskundige nogmaals op de voordelen wees. Met de meest kritische verslaggever heb ik nog een aparte afspraak gemaakt.
R Resultaat Wat was het resultaat? Wat leverde het op? Het resultaat was dat de berichtgeving in de kranten aanzienlijk positiever was. En dat heeft er mede toe geleid dat de milieubeweging haar protesten heeft gestaakt.
Sollicitatiegesprekken verlopen vaak volgens de STAR-methode

De interviewer let vooral op jouw werkgedrag in de betreffende situatie: het stuk dat je onder 'activiteit' beschrijft. Let op: gebruik altijd feitelijke werksituaties, geen denkbeeldige. Bereid je grondig voor op elk element uit de STAR-methode, en zorg dat je een aantal goede voorbeelden paraat hebt.

Meer over de STAR-methode

Volgende pagina: Creëer ruimte voor jouw boodschap


Bron: www.leren.nl/cursus/solliciteren/sollicitatiegesprek/STAR-methode.html

Copyright © 1999-2021 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon