Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Professionele vaardigheden > Gesprekstechnieken > STAR-methode

Hanteer de STAR-methode

Gesprekstechnieken

De STAR-methode werkt goed in gesprekken waarin je in relatief korte tijd een compleet beeld wilt krijgen van een persoon of thema. Bijvoorbeeld in een sollicitatiegesprek. Onderdelen van de STAR zijn ook toepasbaar in een functioneringsgesprek of wanneer iemand je hulp vraagt bij het oplossen van een acuut probleem. Meestal zal in zo'n gesprek de 'R' niet aan bod komen.

STAR staat voor: Situatie, Taken, Activiteiten en Resultaat. Binnen elk veld stel je gerichte vragen, van algemeen naar specifiek.

STAR voor kandidaten

N.B. Deze cursus behandelt het sollicitatiegesprek vanuit het perspectief van de interviewer. We hebben ook twee cursussen waarin de STAR-methode wordt behandeld voor kandidaten:

Een voorbeeld van de STAR-methode in een sollicitatiegesprek

Je zoekt een organisator voor grote evenementen. Iemand die het hoofd koel houdt ook als dingen dreigen mis te lopen. De sollicitant schrijft in zijn brief dat hij op dit terrein ruime ervaring heeft. Je doel is met behulp van de STAR-methode te achterhalen in hoeverre de kandidaat ervaring heeft met onvoorziene situaties en hoe hij daarmee omgaat.

Situatie

Neutrale introductie: Hoe goed je zaken ook voorbereid, soms sta je opeens voor onverwachte situaties.

Vraag:
Hebt u wel eens meegemaakt dat een evenement dat u organiseerde, op het laatste moment dreigde mis te lopen?

Hulpvragen:

Taken

Vraag:
Wat was precies uw taak bij het organiseren van dit evenement?

Hulpvragen:

Welke rol had u in de oplossing van het probleem?

Activiteiten

Vraag:
Kunt u stap voor stap vertellen hoe u deze situatie hebt aangepakt?

Hulpvragen:

Resultaat

Wat was het uiteindelijke resultaat van uw inspanningen?

Hulpvragen:

Hoe gebruik je de STAR-methode?

De STAR-methode in het sollicitatiegesprek werkt het beste bij werkelijk gebeurde situaties. Fictieve situaties (Stel dat ...) leiden maar al te vaak tot sociaal wenselijke antwoorden of het etaleren van boekenwijsheid. Zodra het gaat om Taken, Aanpak en Resultaten is het van belang dat de kandidaat antwoordt in de ik-vorm.

Je kunt de STAR-methode een aantal keren herhalen voor verschillende onderwerpen. Uiteraard is dit afhankelijk van de beschikbare tijd.

Deze methode levert veel informatie op maar kan ook behoorlijk tijdsintensief zijn.

Meer informatie

STARR-methode

Aan de afkorting STAR wordt soms nog een R toegevoegd, die staat voor reflectie.

STAR-gesprekstechniek

De STAR-methode is een gesprekstechniek die dient om zowel werkgedrag als de context waarin dat gedrag zich heeft voorgedaan, duidelijk en scherp in beeld te brengen.

Volgende pagina: SPIN!


Bron: www.leren.nl/cursus/professionele-vaardigheden/gesprekstechnieken/star-methode.html

Copyright © 1999-2024 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon