Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Professionele vaardigheden > Gesprekstechnieken > Functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek

Gesprekstechnieken

Een nuttig instrument of een noodzakelijk kwaad? Veel leidinggevenden beschouwen het jaarlijkse functioneringsgesprek als een ritueel zonder uitdagingen. Jammer, want geregeld bijpraten is een goede manier om medewerkers te motiveren. Voor leidinggevenden die het gesprek serieus nemen, is het functioneringsgesprek een belangrijk sturingsinstrument.

Tweerichtingsverkeer

Het doel van het functioneringsgesprek is het functioneren van de werknemer onder de loep te nemen en eventuele belemmeringen op te sporen én op te lossen. Niet de werkresultaten in het verleden staan centraal maar het heden en de toekomst.

Een functioneringsgesprek is open en gelijkwaardig. Het is tweerichtingsverkeer tussen leidinggevende en medewerker. Als leidinggevende heb je een dubbele rol: je hebt een inhoudelijke bijdrage en bent tegelijkertijd verantwoordelijk voor een goed verloop van het gesprek. Dat vraagt een goede voorbereiding. Neem vooraf de tijd om informatie te verzamelen, het gespreksverloop te bepalen en moedig ook je medewerker beslagen ten ijs te komen.

Gespreksstructuur

Een beproefde gesprekstructuur voor het functioneringsgesprek:

Informele opening

Breek het ijs. Val niet onmiddellijk met de deur in huis maar neem even de tijd om de medewerker op zijn gemak te stellen. Licht vervolgens het doel van het gesprek toe en loop procedurele afspraken door (bijvoorbeeld de duur van het gesprek, verslaglegging). Grijp terug op het vorige functioneringsgesprek. Hoe is het sindsdien verlopen?

Aftrap door de medewerker

Laat de medewerker eerst de eigen gesprekspunten toelichten. Je helpt hem daarbij door aandachtig te luisteren, geregeld samen te vatten en door te vragen op onduidelijkheden, de zogenoemde LSD-methode.

Signaleert de medewerker belemmeringen in het uitoefenen van zijn functie, ga dan samen op zoek naar oplossingen. Wees niet te richtinggevend. Maak gebruik van de participatie-methode. Moedig de medewerker aan zelf met ideeën op de proppen komen. Sluit elk onderwerp af met duidelijke afspraken over wie, welke actie onderneemt en op welke termijn.

Licht je eigen gesprekspunten toe

Breng je eigen gesprekspunten één voor één naar voren. Formuleer duidelijk en direct. Hanteer de sandwichmethode. Dat houdt in dat je begint met positieve ervaringen, vervolgens feedback geeft en afsluit met een positief punt.

Geef de medewerker de gelegenheid om op jouw punten te reageren. Neem een actief luisterende houding aan: luister actief, vat samen en vraag door. Inventariseer mogelijke oplossingen en sluit weer af met duidelijke afspraken over de acties die jij en de werknemer gaat ondernemen.

Rond af met duidelijke afspraken

Voordat je het functioneringsgesprek beëindigt, check je of alle onderwerpen voldoende besproken zijn. Je rondt het gesprek af door de afspraken nog eens samen te vatten. Op die manier is voor iedereen duidelijk wat hem/haar te doen staat.

Meer over het functioneringsgesprek op Carrièretijger. Daar vind je ook een artikel over het nut van het functioneringsgesprek voor je carrière ( vanuit het perspectief van de medewerker).

Prikkelende managementstijlenpijl

Prikkelende managementstijlen

Als leidinggevende zit je soms met de handen in het haar. Op sommige medewerkers krijg je gewoon geen vat. In deze cursus leer je hoe je als leidinggevende ervoor kunt zorgen dat je medewerkers verder komen. Hoe prikkel je je medewerkers? En wanneer is het nodig om medewerkers te prikkelen?

Volgende pagina: Slecht-nieuws gesprek


Bron: www.leren.nl/cursus/professionele-vaardigheden/gesprekstechnieken/functioneringsgesprek.html

Copyright © 1999-2024 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon