Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Professionele vaardigheden > Gesprekstechnieken > Sollicitatiegesprek

Sollicitatiegesprek: gesprekstechnieken voor de interviewer

Gesprekstechnieken

Sollicitatiegesprekken zijn spannend. Voor de sollicitant zelf én voor de leidinggevende die het interview afneemt. Een foute keuze kan het bedrijf immers duur komen staan. Je wilt in het gesprek zoveel mogelijk te weten komen zonder al te opdringerig te zijn. Het gesprek is voor de sollicitant immers ook de eerste kennismaking met je bedrijf.

N.B. Deze cursus behandelt het sollicitatiegesprek vanuit het perspectief van de interviewer. We hebben ook twee cursussen voor kandidaten:

Voorbereiding

Wie meerdere sollicitanten ontvangt, doet er goed aan vooraf de gespreksonderwerpen vast te stellen en het gesprek volgens een vaste structuur te laten verlopen. Doe je dat niet, dan is het lastig om achteraf kandidaten te vergelijken. Formuleer duidelijke vragen, maak afspraken over de rolverdeling in de sollicitatiecommissie, regel praktische zaken (samenstelling commissie, ontvangst, ruimte, declaratie voor reiskosten) en plan ruim tijd in je agenda.

Gespreksstructuur

Een sollicitatiegesprek verloopt meestal volgens een vaste structuur:

Opening

Je opent het gesprek met enkele luchtige vragen om de sollicitant op zijn gemak te stellen.

Hebt u ons bedrijf goed kunnen vinden?
Bent u al eerder in deze buurt geweest?
Kon u de auto goed kwijt?

Nadat je hem iets te drinken hebt aangeboden, stel je de gesprekspartners aan tafel voor. Ieder vertelt kort wat zijn functie is en geeft eventueel wat aanvullende informatie, bijvoorbeeld hoe lang hij of zij in het bedrijf werkt. Vertel de kandidaat hoe het gesprek gaat verlopen en hoe lang het duurt.

Informatie geven de over organisatie en functie

Deze gespreksfase krijgt vaak veel aandacht. Té veel soms, want een gemotiveerde kandidaat heeft zich vooraf verdiept in de organisatie en als het goed is, is de functie uitvoerig beschreven in de vacaturetekst. Jammer om de schaarse tijd aan deze zaken te besteden.

Vertel daarom geen vooraf ingestudeerd verhaal maar vraag de sollicitant wat hij al weet van het bedrijf en van de functie. Haak daarbij aan. Zet in enkele minuten het bedrijf neer en vertel kort over de functie, de dagelijkse gang van zaken in het bedrijf en de samenstelling van het team waarin hij mogelijk komt te werken.

Informatie vragen aan de kandidaat

Deze fase is cruciaal. Je probeert zoveel mogelijk informatie te verzamelen om te kunnen bepalen of de sollicitant degene is die jij voor ogen hebt. Feiten die voor zich spreken, laat je achterwege. Die staan al in het curriculum vitae. Wél kun je de kandidaat vragen opvallende zaken of onduidelijkheden toe te lichten.

Je doel in deze fase is te achterhalen over welke ervaring de kandidaat wérkelijk beschikt. Een beproefd model is de STAR-methode.

Vragen van de kandidaat beantwoorden

Geef de kandidaat de gelegenheid vragen te stellen of onderwerpen te berde te brengen die nog niet aan de orde zijn geweest.

Afsluiting

Hebben alle gesprekspartners verteld en gevraagd wat ze wilden? Sluit dan af met informatie over de vervolgprocedure. Vertel wanneer de kandidaat bericht krijgt en wat de vervolgstappen zijn als hij doorgaat naar een tweede ronde of het afsluitende gesprek. Vergeet niet de eventuele reiskostendeclaratie mee te geven en neem positief afscheid: 'Hartelijk dank voor het gesprek'.

Volgende pagina: Functioneringsgesprek


Bron: www.leren.nl/cursus/professionele-vaardigheden/gesprekstechnieken/sollicitatiegesprek.html

Copyright © 1999-2024 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon