Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Solliciteren > Sollicitatievragen voorbereiden > Functie

Wat weet je van de functie waarop je solliciteert?

Sollicitatievragen

Er wordt van je verwacht dat je je verdiept in de functie waarop je solliciteert. Daarbij gaat het niet alleen om wat in de vacature staat, maar ook om jouw eigen kennis van en inzicht in de functie.

Wat ziet u als prettige en minder prettige kanten van de functie?

Andere manieren om deze vraag te stellen:

Een plus-min-vraag.

De interviewer wil weten of jij een realistisch beeld hebt van de functie. Geen enkele baan heeft alleen prettige kanten, dus noem ook keerzijden Maar pas op dat je bij de negatieve kanten geen valkuil graaft voor jezelf, bijvoorbeeld door te laten blijken dat je bepaalde aspecten van de functie niet goed aankunt. Zorg dat je elk nadeel positief kunt omdraaien.

Positieve kanten die je kunt noemen zijn bijvoorbeeld:

Negatieve kanten die je kunt noemen zijn bijvoorbeeld:

Wat verwacht u van deze functie?

Een begripvraag.

De interviewer wil weten of je begrijpt wat de functie inhoudt. Laat in je antwoord blijken dat je meer van de functie weet dan in de vacature staat. Laat merken dat je de aard van de functie begrijpt.

Schets een evenwichtig beeld van prettige en minder prettige kanten, van vereiste vaardigheden waarover je beschikt en dingen die je nog moet leren.

Hoe denkt u het werk aan te pakken?

Een vage vraag.

Geef eerst aan wat naar jouw mening de kern is van de werkzaamheden en welke uitdagingen of problemen de functie met zich meebrengt.

Geef dan globaal aan hoe je het denkt aan te pakken.

Het is belangrijk dat je deze vraag zelfverzekerd kunt beantwoorden, zonder eigenwijs over te komen.

Waarom is deze functie voor u een uitdaging?

Andere manieren om deze vraag te stellen:

Een valkuilvraag.

Noem iets dat niet zozeer voor jou persoonlijk een uitdaging is, maar dat voor de organisatie een uitdaging is. Bijvoorbeeld:

De grootste uitdaging lijkt me om het dienstenaanbod te verbreden, zodat met de bestaande mensen en middelen een grotere markt kan worden bediend.

Hou rekening met de volgende vervolgvragen:

Wat trekt u aan in deze functie?

Een motivatievraag.

De interviewer wil niet alleen weten of je bekwaam bent, maar ook of je wel voldoende gemotiveerd bent voor de functie. Zeg nooit:

Het salaris.

Noem in plaats daarvan de aantrekkelijke kanten en de uitdagingen van de functie (zie de tips bij de andere vragen op deze pagina). Geef evenwichtig antwoord en laat blijken dat je je bewust bent van de keerzijden van de functie.

Hoe past deze functie in uw loopbaanplanning?

Schets je ambities en geef aan hoe de functie daarin past. Hou er rekening mee dat de werkgever graag zal zien dat je de functie waarop je solliciteert minimaal een bepaalde periode wilt vervullen.

Voorbeeldantwoord:

Ik wil als winkelassistent eerst een tijd alle kanten van de winkel leren kennen: de voorraad beheren, het interieur verzorgen, de telefoon aannemen, de verkopers assisteren, problemen oplossen, etaleren. Ik hoop dat ik veel van de huidige verkopers kan leren en dat ik af en toe onder begeleiding klanten mag helpen. Over een paar jaar wil ik zelfstandig verkoper worden. Dan wil ik een avondopleiding volgen en rond mijn 30e winkelmanager worden. Het aardige van de functie winkelassistent is dat je alles wat achter de schermen gebeurt door en door leert kennen en dat je met iedereen in de winkel samenwerkt.

Welke eigenschappen moet iemand in deze functie hebben?

Een begripvraag, maar mogelijk ook een valkuilvraag.

Schets een compleet beeld van de functie. Kijk nog eens naar de vaardigheden onder het kopje "Wat kun je?" op de homepage van deze training.

Bereid je voor op alle mogelijke vervolgvragen over jouw eigen vaardigheden.

Volgende pagina: Hoe goed ken je de organisatie waarbij je solliciteert?


Bron: www.leren.nl/cursus/solliciteren/sollicitatievragen/functie.html

Copyright © 1999-2024 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon