Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Solliciteren > Sollicitatievragen voorbereiden > karakter

Wat is jouw karakter?

Sollicitatievragen

Ben je betrouwbaar, stressbestendig, vasthoudend, zelfstandig, enthousiast, energiek, gedreven, flexibel, creatief, perfectionistisch, gedisciplineerd? Heb je gevoel voor humor? Neem je makkelijk initiatieven? Ben je risicomijdend, durf je risico's te nemen of ben je overmoedig?

Beantwoord vragen over je karakter zoveel mogelijk met concrete voorbeelden.

Wat zijn de sterke en zwakke kanten van uw karakter?

Een plus-min-vraag. Met bovenstaand lijstje kun je inspiratie opdoen. Bereid je voor op vervolgvragen:

Hoe gedisciplineerd bent u?

Voorbeeldantwoord:

Ik hou altijd systematisch een overzicht bij van de status van al mijn projecten. Zo heb ik op elk moment een overzicht van de stand van zaken en weet ik wat me te doen staat.

Als u wordt geconfronteerd met een moreel dilemma, wat doet u dan?

Vertel hoe je in het algemeen beslissingen neemt. Beperk je antwoord tot zaken die met je werk te maken hebben.

Voorbeeldantwoord:

Ik ga eerst na of het bedrijf of de brancheorganisatie een bepaald beleid heeft dat in de gegeven situatie van toepassing is. Als dat er niet is dan maak ik een overzicht van verschillende handelwijzen met plussen en minnen. Dat bespreek ik dan met een ervaren collega of mijn leidinggevende.

Waar kunt u kwaad om worden?

Vertel alleen over situaties die met je werk te maken hebben.

Voorbeeldantwoord:

Ik word niet snel kwaad, maar wat me behoorlijk irriteert is een collega die de kantjes er vanaf loopt en een slordig resultaat naar de klant stuurt. Tenslotte doen we met alle collega's ons best om klantvriendelijk te zijn en een goede kwaliteit te leveren.

Zijn volgens u conflicten onvermijdelijk?

De interviewer wil weten of je realistisch bent en hoe je met conflicten omgaat.

Voorbeeldantwoord:

Conflicten in de zin van meningsverschillen zijn een normaal onderdeel van het werk. Meningsverschillen kunnen heel verfrissend zijn en leiden tot nieuwe ideeën. Zo'n conflict moet natuurlijk niet ontaarden in een ruzie met persoonlijke verwijten over en weer. Waar het om gaat is dat de betrokkenen met respect voor elkaar over de inhoud van het werk kunnen praten, ook al verschillen ze van mening.

Kunt u goed tegen kritiek?

Onder professionals is kritiek niet negatief, maar een hulpmiddel om samen beter te presteren. Zie de cursus feedback geven en ontvangen.

Kunt u een recent voorbeeld noemen van een creatieve prestatie?

Andere manieren om deze vraag te stellen:

Geef een concreet voorbeeld van iets vernieuwends dat jij bedacht hebt. Bijvoorbeeld een nieuw idee, een uitvinding, een slimmere manier van werken.

Wat is het grootste risico dat u ooit genomen heeft?

Een valkuilvraag. Je wordt al snel als waaghals gezien.

Vermeld geen uitspattingen in de privésfeer (parachutespringen, bungeejumpen), maar beschrijf een zakelijke beslissing.

Geef aan waarom de beslissing nodig was, hoe je de risico's hebt afgewogen en welke risicobeperkende maatregelen je hebt genomen. Laat merken dat je de beginselen van risicomanagement beheerst.

Vertel bij voorkeur een verhaal met een goede afloop. Als wordt gevraagd naar een ervaring met een negatieve afloop, leg dan uit wat je ervan hebt geleerd.

Als je solliciteert op een commerciële functie dan kun je deze vraag goed gebruiken om te laten zien dat je ondernemend bent.

Heeft u weleens beslissingen moeten nemen, terwijl u niet over alle informatie beschikte?

Ongetwijfeld. Geef een voorbeeld waaruit blijkt dat je gepaste risico's durfde te nemen.

Gebruikt u weleens een leugentje om bestwil?

Zorg dat je bovenal betrouwbaar en integer overkomt. Geef een onschuldig voorbeeld, of antwoord ontkennend.

Hoe reageert u wanneer iemand handelt tegen uw normen en waarden in?

Zo'n vraag kan in bepaalde functies zeer relevant zijn. Bij andere functies probeert de interviewer meer over jouw persoonlijkheid te weten te komen.

In het algemeen is er niets op tegen om je normen en waarden te verdedigen, zolang dat met respect voor anderen gebeurt. Maar pas op dat je niet doorschiet.

Wat doet u als u een afspraak niet kunt nakomen?

Je neemt contact op met de ander, legt uit waarom je de afspraak niet kunt nakomen en je overlegt over een goede oplossing.

Waarover heeft u zich de laatste tijd druk gemaakt?

De interviewer zoekt de grenzen van jouw stressbestendigheid.

Heeft u veel onder tijdsdruk moeten werken?

De interviewer wil weten of je onder druk kunt werken en of je overweg kunt met deadlines.

Hoe gaat u om met ingrijpende gebeurtenissen?

Te denken val aan ontslagen, een verhuizing, een ongeluk of een sterfgeval. Vertel niet alleen hoe je zo'n situatie hebt beleefd, maar ook hoe je handelend optrad en wat het resultaat was.

Zijn er mensen met wie u heeft samengewerkt die u niet uit kon staan?

Deze vraag wordt weleens onverwacht gesteld als verrassingsvraag.

Vrijwel iedereen met werkervaring zal hier "ja" op moeten antwoorden. Beschrijf de situatie en de karaktertrekken van zo'n persoon, maar noem hem niet bij de naam. Noem bij voorkeur slechte eigenschappen die eigenlijk iedereen afkeurt (bijvoorbeeld: afspraken niet nakomen).

Volgende pagina: Wat doe je privé?


Bron: www.leren.nl/cursus/solliciteren/sollicitatievragen/karakter.html

Copyright © 1999-2024 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon