Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Solliciteren > Sollicitatievragen voorbereiden > Persoonlijke vaardigheden

Hoe staat het met je persoonlijke vaardigheden?

Sollicitatievragen

Werkgevers hebben het liefst medewerkers die beschikken over goede persoonlijke vaardigheden, zoals:

Tijdsdruk en stress

Onder welke omstandigheden presteert u het beste?

Pas op dat je geen onrealistisch ideaalplaatje schetst. Een beetje stress heb je in elke stevige functie wel, daar moet je tegen kunnen.

Hoe presteert u onder tijdsdruk?

Laat blijken dat je de fijne kneepjes van timemanagement beheerst.

Hou bij je antwoord rekening met de realiteit van de functie waarop je solliciteert.

Heeft u weleens met tegenwerking/tegenstand/weerstand van collega's te maken gehad?

Vertel dat je precies weet hoe je moet omgaan met weerstand en met lastige mensen.

Flexibel

Flexibiliteit is een eigenschap die werkgevers in werknemers als heel positief waarderen.

Hoe flexibel bent u?

Als je op dit soort vragen kortaf antwoord geeft, dan kun je allerlei kritische vervolgvragen verwachten. Het is beter zelf de leiding te nemen over het gesprek. Schets je kwaliteiten en onderbouw je verhaal met concrete voorbeelden.

Kunt u een voorbeeld geven van een situatie waarbij de grens van uw flexibiliteit bereikt was?

Het is niet altijd goed om onbeperkt flexibel te zijn. Het is goed dat je redelijke grenzen stelt, die je met argumenten kunt onderbouwen. Goed nee zeggen is een kunst.

Leren

Hoe makkelijk leert u een vreemde taal? Welke aanpak zou u daarvoor het liefste kiezen?

Vertel wat jouw favoriete leerstijl is.

Kunt u een voorbeeld geven van een advies dat u niet hebt opgevolgd?

De interviewer wil weten of je makkelijk iets van anderen aanneemt en van ze leert, of dat je nogal eigenwijs bent. Je kunt niet gewoon "nee" antwoorden, want iedereen volgt weleens een advies niet op. Geef een realistisch voorbeeld van een advies dat je met goede redenen niet hebt opgevolgd. Geef aan hoe je tot jouw keuze bent gekomen.

Mijn conrector, die ook leraar Duits was, adviseerde mij Duits in mijn pakket te kiezen. Ik vond het voor mijn beroepspraktijk voldoende om Nederlands en Engels te leren. Verder heb ik vooral bètavakken gekozen omdat die mij meer interesseerden en mij betere mogelijkheden boden voor een vervolgopleiding.

Probleemoplossend vermogen

Iedereen wordt bij zijn werk met problemen geconfronteerd. Dat is normaal. De interviewer wil weten of je goed bent in analytisch denken en problemen oplossen. Ofwel, hij wil weten in hoeverre jij beschikt over vaardigheden om met problemen om te gaan:

Bereid je voor op de volgende vragen:

Geef zo mogelijk concrete voorbeelden uit je eerdere werkervaring. Geef bij voorkeur realistische voorbeelden die positief zijn afgelopen. Beschrijf de situatie kort en helder. Beschrijf problemen neutraal en geef niet anderen of de omstandigheden onnodig de schuld. Noem initiatieven en acties die je hebt ondernomen om het probleem aan te pakken. Beschrijf hoe je aan informatie bent gekomen, wie je hebt geraadpleegd of wie je bij het probleem hebt betrokken.

Bent u hulpvaardig? Kunt u daar een voorbeeld van geven?

Volgende pagina: Kun je overweg met een computer?


Bron: www.leren.nl/cursus/solliciteren/sollicitatievragen/persoonlijke-vaardigheden.html

Copyright © 1999-2024 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon