Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Solliciteren > Sollicitatievragen voorbereiden > Samenwerken

Kun je goed samenwerken in een team?

Sollicitatievragen

In veel functies is het vermogen om effectief samen te werken in een team erg belangrijk. Je kunt je kwaliteiten op verschillende manieren laten blijken:

Heeft u weleens in een team samengewerkt dat niet goed functioneerde?

Dit is een basisvraag over samenwerken, volgens de STAR-methode. Kies liefst een praktijksituatie van een slecht functionerend team, waarin jijzelf niet de oorzaak was. Vertel in neutrale termen waarom het team niet goed functioneerde, zonder bepaalde mensen de schuld te geven. Geef aan welke acties jij hebt ondernomen om de samenwerking te verbeteren.

Voorbeeldantwoord:

In 2002 was ik systeembeheerder bij het Krankenstein Ziekenhuis. Ik zat in een projectgroep die het Ziekenhuis Informatie Systeem moest upgraden. Daarbij heb ik samengewerkt met de projectleider, met gebruikers en hoofden bij verschillende afdelingen en met specialisten van leveranciers. De samenwerking verliep heel moeizaam. Er gaapte een enorme kloof tussen de specialisten van de leveranciers en de gebruikers bij de afdelingen. De specialisten waren alleen met de techniek bezig en wilden alles zo snel mogelijk opleveren en wegwezen. De gebruikers hadden het al veel te druk met hun normale werk en konden nauwelijks tijd vrijmaken voor de upgrade. In overleg met de afdelingshoofden en de leveranciers heb ik een paar workshops voor de gebruikers georganiseerd, waarbij de leveranciers ook professionele docenten hebben ingeschakeld. Verder heb ik mijn best gedaan om van de leveranciers te leren hoe het systeem werkt, zodat ik later de gebruikers kon ondersteunen. Om overgangsproblemen te voorkomen heb ik er in overleg met mijn afdelingshoofd voor gezorgd dat het oude systeem langer in de lucht bleef.

Kunt u een situatie beschrijven waarin u goed heeft samengewerkt in een team?

Dit is een basisvraag over samenwerken, volgens de STAR-methode. De interviewer vraagt naar een praktijksituatie, om vervolgens door te vragen naar jouw specifieke taken en activiteiten, de resultaten van het team en de bijdrage die jij daaraan geleverd hebt.

Voorbeeldantwoord:

In 2001 was ik systeembeheerder bij het Nightingale Ziekenhuis. Ik zat in een projectgroep die het Ziekenhuis Informatie Systeem moest upgraden. Daarbij werkte ik samen met de projectleider, met gebruikers en hoofden bij verschillende afdelingen en met specialisten van leveranciers. Die samenwerking verliep uitstekend. In ongeveer drie maanden hebben we de klus geklaard, naar tevredenheid van de gebruikers. Ik heb er samen met mijn afdelingshoofd voor gezorgd dat bij het vertrek van de leveranciers meerdere collega's in mijn afdeling wisten hoe het systeem werkt, zodat wij het goed konden blijven beheren.

Hoe verloopt de samenwerking in uw huidige functie? Hebben zich de laatste tijd weleens samenwerkingsproblemen voorgedaan?

Praat liever niet negatief over je huidige baan. Bedenk een neutraal voorbeeld van een onschuldig samenwerkingsprobleem. Beschrijf de acties die jij en anderen hebben ondernomen om de situatie te verbeteren.

Met wat voor mensen werkt u het liefst samen?

Je moet hier natuurlijk geen discriminerend antwoord geven (vrouw/man, jong/oud, allochtoon/autochtoon, gehandicapt/gezond etc.).

Noem liever algemene karaktereigenschappen. Bijvoorbeeld:

Maar pas op dat je niet een onrealistisch ideaalbeeld schetst. In de praktijk moet je met allerlei mensen samenwerken en je moet dus wel ergens tegen kunnen.

Bereid je voor op de vervolgvraag: en als de mensen waarmee u moet samenwerken die eigenschappen niet hebben, wat doet u dan?

Aan welke typen mensen ergert u zich het meest?

Praat alleen in algemene zin over bepaalde karaktereigenschappen. Noem bij voorkeur eigenschappen die vrijwel iedereen afkeurt.

Voorbeeldantwoord:

In het algemeen kan ik goed met mensen overweg. Maar ik heb er een hekel aan wanneer mensen hun afspraken niet nakomen. Dat kan natuurlijk weleens gebeuren, maar dan zou diegene in overleg naar een oplossing moeten zoeken.

Zie ook de cursus Omgaan met lastige mensen.

Heeft u weleens iets gedaan met een team, terwijl u het er zelf niet mee eens was?

Waarschijnlijk wel. Een evenwichtig antwoord is belangrijk. Je mag op zijn tijd kritisch zijn, maar als het erop aankomt dan zet je je toch in voor het gezamenlijk resultaat.

Wat doet u om in een nieuwe omgeving geaccepteerd te worden?

De belangrijkste gedragsrichtlijnen zijn:

Werkt u het liefste in een team of zelfstandig?

In veel functies zijn beide kwaliteiten belangrijk. Het beste antwoord op deze vraag is daarom:

Dat kan ik allebei.

Uiteraard onderbouwd met praktijkvoorbeelden uit je eigen werkervaring.

Bent u in een team meestal de leider, of een volger?

Het beste antwoord op deze vraag is:

Dat kan ik allebei.

Uiteraard onderbouwd met praktijkvoorbeelden uit je eigen werkervaring.

Als je solliciteert op een leidinggevende functie dan benadruk je uiteraard je kwaliteiten als teamleider. Maar vergeet niet dat je als leidinggevende ook onderdeel uitmaakt van een team met gelijkwaardige collega's en een baas, bijvoorbeeld een managementteam.

Welke teamrol past het beste bij u?

Je kunt hier denken aan een functionele rol als "teamleider", maar misschien doelt de vraagsteller op een persoonlijkheids- en teamrollenmodel, zoals het model van Belbin. Om je zelfinzicht te vergroten is het zeker nuttig om een teamroltest te doen.

Bent u sterker in de fase van besluitvorming of in de implementatie?

Beschrijf je positieve eigenschappen in beide fasen van het groepsproces.

Wat is meestal uw bijdrage aan de teamgeest?

Je kunt denken aan het stimuleren en ondersteunen van andere teamleden, het bevorderen van goede communicatie en het verbeteren van de samenwerking in het team. Maar ook sociale opmerkzaamheid, luisteren en begrip voor de gevoelens van anderen zijn van belang om teamgeest te creëren.

Brengt u vaak ideeën van buiten in het team?

In een team zijn sommige mensen geneigd alles zelf en intern te willen oplossen, terwijl anderen om zich heen kijken en ideeën, ontwikkelingen en informatie van buiten oppikken en in het team inbrengen. Dit zegt iets over de rol die jij in een team pleegt te spelen.

Bent u typisch de creatieveling in een team?

Als je dat bent, dan zul je geneigd zijn deze vraag positief te beantwoorden. Bedenk wel dat aan elke goede eigenschap in een team ook keerzijden zitten (bij creatievelingen soms bijvoorbeeld: onpraktisch of kritisch). Geef dus een evenwichtig antwoord en benadruk hoe jouw creativiteit bijdraagt aan het succes van het team.

Wat doet u om andere teamleden tot hun recht te laten komen?

Ben jij een typische voorzitter die luistert, rust en kalmte bewaart, de werkwijze structureert, anderen motiveert en complimenten uitdeelt?

Wat doet u als het team te weinig presteert?

Je kunt denken aan:

Als een team enthousiast is, kunt u dan kritisch tegengas geven?

Deze vraag suggereert dat een kritische houding zonder meer een positieve eigenschap is. Dat kan wel zo zijn, maar het kan ook contraproductief zijn om een enthousiast team terug te fluiten. Geef dus evenwichtig antwoord.

Werkt u het liefst op hoofdlijnen, of zorgt u voor de details?

In een goed functionerend team zijn beide kwaliteiten nodig, maar de meeste mensen zijn toch sterker in het één óf in het ander. Laat in je antwoord blijken dat je over beide kwaliteiten beschikt, maar benadruk de kant waar je het sterkst in bent.

Volgende pagina: In hoeverre beschik je over managementvaardigheden?


Bron: www.leren.nl/cursus/solliciteren/sollicitatievragen/samenwerken.html

Copyright © 1999-2024 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon