Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Solliciteren > Sollicitatievragen voorbereiden > Communicatieve vaardigheden

Ben je communicatief?

Sollicitatievragen

In veel functies is effectief communiceren van groot belang. Bereid je voor op vragen over jouw communicatieve kwaliteiten:

Schriftelijk communiceren

In sommige functies is het van belang dat je goed schriftelijk kunt communiceren. Afhankelijk van de functie kan het gaan om het schrijven van e-mails, brieven, memo's, notulen, artikelen, rapporten etc.

Beantwoord de vragen zoveel mogelijk met concrete voorbeelden van je eigen schrijfwerk. Maar ga niet in detail op de inhoud in. Vertel in algemene termen over de doelgroep, de communicatiedoelstelling, de structuur, het niveau en het schrijfproces.

Kunt u goed schrijven?

Geef aan hoe je een moeilijke schrijfopdracht aanpakt. Geef aan hoe de lezers op jouw schrijfwerk reageren.

Geef concrete voorbeelden. Bied aan om voorbeelden na te sturen.

Kunt u correct Nederlands schrijven?

Geef aan in hoeverre je overweg kunt met de regels voor spelling, leestekens en stijl.

Wat was het moeilijkste rapport dat u ooit heeft geschreven?

Geef een concreet voorbeeld. Beschrijf de reacties van de doelgroep en de effecten van het rapport.

Heeft u ervaring met notuleren? Wat zijn in het algemeen de reacties?

Voorbeeldantwoord:

Ik heb jarenlang de notulen gemaakt van de ledenvergadering van onze branchevereniging. Mijn notulen zijn altijd duidelijk en concreet. Ik luister goed naar de samenvattingen van de voorzitter en notuleer de conclusies van de vergadering. Kanttekeningen van individuele deelnemers vermeld ik apart. Er is dus bij de volgende vergadering altijd wel commentaar op, want soms worden mensen zich door de notulen pas goed bewust van wat er precies is afgesproken.

Schrijft u graag?

Bij veel functies kun je beter over zakelijke rapporten beginnen, in plaats van over creatief schrijven.

Mondeling communiceren

Heeft u weleens een presentatie of een speech gehouden?

Laat in je antwoord blijken dat je weet hoe je een goede presentatie houdt:

Wat vinden anderen van u als spreker?

Kunt u een voorbeeld noemen van een situatie waarin uw mondelinge communicatieve vaardigheid u goed van pas kwam?

Verdiep je in verschillende vormen van mondelinge communicatie en verzamel goede praktijkvoorbeelden uit je eigen werk.

Luisteren

Luisteren is in veel functies een belangrijke vaardigheid. Het werk van verkopers, dokters en doktersassistenten bestaat voor een groot deel uit luisteren.

Zeg niet alleen dat je goed kunt luisteren, maar breng het in het sollicitatiegesprek in de praktijk. Luister actief naar de interviewer.

Kunt u goed luisteren? Hoe laat u dat blijken?

Actief luisteren blijkt uit:

Is luisteren belangrijk in uw werk?

Geef zo concreet mogelijk aan in welke situaties luisteren een rol speelt. Geef praktijkvoorbeelden.

Pikt u door goed te luisteren weleens een boodschap op, die een ander misschien zou zijn ontgaan?

Beantwoord deze vraag met een concreet voorbeeld van een situatie waarin je goed geluisterd hebt.

Inlevingsvermogen

Wat zijn volgens u de belangrijkste maatschappelijke issues van ons bedrijf?

Denk aan milieu, politiek, arbeidsomstandigheden, veiligheid, gelijke behandeling etc. Om deze vraag goed te beantwoorden moet je je verdiepen in de organisatie.

Komen sommige mensen te snel naar u toe met hun problemen?

De interviewer zoekt naar de balans tussen inlevingsvermogen en assertiviteit.

Heeft u weleens slecht nieuws moeten brengen?

Laat blijken dat je een slecht-nieuws gesprek professioneel kunt aanpakken.

Bent u weleens onaardig?

Geef een evenwichtig beeld. Aan de ene kant kun je je goed inleven in de positie van anderen, maar aan de andere kant kun je ook impopulaire beslissingen nemen en op je strepen staan.

Overtuigingskracht

Kunt u een voorbeeld geven van een situatie waarin u iets heeft verkocht?

Hierbij kun je ook denken aan een oplossing "verkopen" aan directie en management. Kies zo mogelijk een situatie die goed is afgelopen.

Kunt u een voorbeeld geven van een meningsverschil dat u met collega's heeft gehad? Hoe probeerde u anderen te overtuigen?

Geef een neutraal werkgerelateerd voorbeeld, zeker geen religieus of politiek discussieonderwerp. Vertel geen verhaal over een conflict, maar schets een constructieve situatie waarin je probeerde iemand met argumenten te overtuigen.

Heeft u weleens een voorstel gedaan dat niet is overgenomen?

Natuurlijk is dat je weleens overkomen. Kies zo mogelijk een voorbeeld dat minder relevant is voor de functie waarop je solliciteert. Vertel er eerlijk over. Geef aan dat je goede argumenten had, maar probeer niet achteraf gelijk te krijgen. Toon begrip voor de argumenten van de klant, manager of collega en laat blijken dat je de keuze respecteert.

Heeft u weleens het gevoel gehad dat u te snel hebt toegegeven?

Je kunt hier vast wel een voorbeeld van noemen. Leg uit waarom je in die situatie iemand niet kon overtuigen. Noem liever geen voorbeeld uit een echte onderhandeling, want dan zou het een tactische fout zijn geweest. Vertel wat je ervan geleerd hebt.

Volgende pagina: Kun je goed samenwerken in een team?


Bron: www.leren.nl/cursus/solliciteren/sollicitatievragen/communicatieve-vaardigheden.html

Copyright © 1999-2024 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon