Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Solliciteren > Sollicitatievragen voorbereiden > Privé

Wat doe je privé?

Sollicitatievragen

Vragen in de privésfeer grenzen soms aan onbehoorlijke vragen. Aan de andere kant kunnen het vrij onschuldige vragen zijn, die bedoeld zijn om het gesprek luchtig te houden en om een beeld te krijgen van jouw persoonlijkheid. Zorg dat je dit soort vragen ontspannen kunt beantwoorden met neutrale voorbeelden.

Welk boek bent u op dit moment aan het lezen?

Dit hoeft niet per se een recent of modieus boek te zijn. Er is niets op tegen om een werkgerelateerd boek te noemen, maar de interviewer bedoelt natuurlijk geen vakliteratuur. Zorg dat je twee voorbeelden paraat hebt, fictie en non-fictie.

Voorbeeldantwoord:

Ik ben "Gödel, Escher, Bach" van Hofstadter voor de tweede keer aan het lezen. Dit boek fascineert mij al sinds mijn jeugd enorm.

Welke film heeft u het laatst gezien?

Voorbeeldantwoord:

Ik ga niet vaak naar de bioscoop, maar ik kijk af en toe een film op televisie of van DVD. De laatste bijzondere film die ik mij hierinner is ...

Bent u lid van een beroepsvereniging?

Als het antwoord "nee" is, dan is het een goed idee om in ieder geval te laten blijken dat je weet welke beroepsverenigingen er in jouw vakgebied zijn. Ook kun je de argumenten geven waarom je geen lid bent.

Wat doet u bij voorkeur in uw vrije tijd?

Vertel iets over de sport die je beoefent en hobby's die je hebt.

Gaat u vaak op vakantie?

Bij deze vraag kan het handig zijn iets toe te voegen als "voor zover het werk het toelaat".

Wat doet u om gezond te blijven?

Laat merken dat je een goede gezondheid belangrijk vindt.

Ik sport twee keer per week en ik eet gezond.

Heeft u nevenfuncties of doet u vrijwilligerswerk?

Hierbij moet je natuurlijk rekenen op vervolgvragen over de zwaarte van die functies.

Wat heeft u het afgelopen weekend gedaan?

Zo'n vraag wordt weleens als verrassingsvraag gesteld. Kies een recent weekend dat je actief hebt doorgebracht en beschrijf dat weekend. Zo kun je min of meer eerlijk antwoord geven.

U bent al een tijdje werkloos... hoe brengt u in het algemeen uw dag door?

Als je een tijdje werkloos bent, dan is het misschien een idee om je te storten op studie, hobby's of vrijwilligerswerk. De interviewer ziet het liefst iemand die levendig en opgewekt is en die in tijden van werkloosheid initiatief ontplooit en actief blijft.

Hoeveel reistijd bent u bereid te accepteren?

Werkt uw partner? Waar?

Heeft u kinderen?

Heeft u veel vrienden en kennissen?

Streeft u naar vervroegd pensioen?

Heeft u privé en werk de laatste jaren in balans kunnen houden? Vond uw partner dat ook?

Rookt u?

Drinkt u alcohol?

Als het antwoord "ja" is, antwoordt dan binnen de medische norm voor verantwoord alcoholgebruik.

Bent u weleens afwezig vanwege verplichtingen thuis?

Volgende pagina: Wat heb je voor opleidingen genoten?


Bron: www.leren.nl/cursus/solliciteren/sollicitatievragen/prive.html

Copyright © 1999-2024 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon