Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Solliciteren > Sollicitatievragen voorbereiden > Soorten vragen

Welke soorten vragen stelt de interviewer?

Sollicitatievragen

De interviewer kan verschillende soorten vragen stellen:

Hier geven we tips om deze verschillende soorten vragen te beantwoorden.

Huiswerkvraag

Er wordt van je verwacht dat je je voorbereidt op het gesprek. Verdiep je in de organisatie waarbij je wilt werken en de functie waarop je solliciteert. De interviewer zal proberen na te gaan of jij je goed hebt voorbereid, met vragen als:

Huiswerkvragen kunnen ook gesteld worden als een valkuilvraag. De interviewer vraagt op luchtige toon "Kent u de geschiedenis van onze organisatie?" alsof hij eigenlijk geen antwoord verwacht en alsof het slechts een opstapje is naar zijn verhaal. Als jij dan "nee" antwoordt en hem zijn verhaal laat vertellen, dan weet hij genoeg. Je hebt het laatste jaarverslag kennelijk niet gelezen.

Begripvraag

OK, je hebt je huiswerk gedaan. Op de vraag "Wat weet u van de functie?" kun je precies vertellen wat er in de vacature staat en misschien zelfs wat er in een beroepengids staat. Maar begrijp je ook echt wat de functie inhoudt?

Kun je een dag uit het leven van iemand in die baan schetsen? Kun je de abstracte begrippen in de functieomschrijving verduidelijken met concrete voorbeelden uit je eigen werkervaring? Kun je een evenwichtig beeld presenteren van de prettige en minder prettige kanten van de functie?

Visievraag

Visie is het vermogen om:

Enkele voorbeelden van visievragen:

Een visievraag beantwoord je niet met een voorgekookt lijstje, maar met een visionair verhaal. Het mooiste is als je niet een monoloog afsteekt, maar een gesprek met de interviewer aangaat.

Plus-min-vraag

Met een plus-min-vragen vraagt de interviewer naar twee zijden van een medaille. Bijvoorbeeld:

Met zo'n vraag kan de interviewer verschillende bedoelingen hebben:

Beantwoord dit soort vragen evenwichtig. Je kunt vrijwel altijd positieve en negatieve kanten noemen. Besteed meer aandacht aan de positieve kanten. Kies de negatieve kanten zo dat je ze positief kunt omdraaien.

Voorbeeld van positief omdraaien:

Wat zijn uw sterke en zwakke punten?

Mijn sterke punten zijn [...]
Een zwak punt is dat ik soms moeilijk tot een besluit kan komen, omdat ik bovenal zorgvuldig wil zijn.

Valkuilvraag

Een valkuilvraag is een listige vraag, die je onbewust verkeerd kunt beantwoorden. Bijvoorbeeld:

In uw huidige baan heeft u niet direct contact met de klanten. Hoe denkt u dat te gaan leren?

De valkuil is dat je de vraag beantwoordt, in plaats van de bewering te weerspreken.

Ik heb in mijn huidige baan wel degelijk regelmatig direct contact met klanten, vooral bij het verhelpen van technische storingen. Daarbij is het belangrijk om goed te luisteren, begrip te tonen en vertrouwen te wekken. Voor deze functie zal ik me verder moeten bekwamen in verkoopgesprekken. Ik zou hiervoor het liefst een cursus volgen, gecombineerd met coaching in de praktijk.

Waarom is deze functie voor u een uitdaging?

De valkuil is dat je wordt uitgenodigd om aspecten van de functie te noemen waar je het moeilijk mee hebt.

Verrassingsvraag

Sommige interviewers stellen af en toe een verrassingsvraag tussendoor. Er kunnen verschillende redenen zijn om dat te doen:

Verrassingsvragen gaan buiten het normale kader van een sollicitatiegesprek (opleiding, ervaring, het bedrijf, de functie etc.), zonder dat het nu direct onbehoorlijke vragen zijn.

Voorbeelden van verrassingsvragen:

Een goed strategie is om een eerlijk antwoord te geven.

Prikkelende vraag

De interviewer probeert je soms uit de tent te lokken door een ongewone of prikkelende vraag te stellen. Dat kan positief zijn, omdat het zo geen standaardgesprek met standaardvragen en standaardantwoorden wordt. Maar het kan ook ontaarden in onbehoorlijke vragen.

Een goede strategie is om het antwoord alleen op het werk te betrekken en neutrale antwoorden te geven. Laat je niet verleiden tot wilde verhalen over je privéleven, politieke overtuigingen etc.

Zijn er misschien nog dingen die u voor ons hebt achtergehouden?

Voorbeeldantwoord:

Nee hoor, mijn cv geeft een goed beeld van mijn levensloop en als er bijzonderheden zouden zijn, dan zou ik die zeker in mijn sollicitatiebrief vermeld hebben.

Beschrijf de ergste baas eens die u ooit hebt gehad.

Ik werkte als systeembeheerder bij ... Ons afdelingshoofd was een heel prettige manager, maar hij vertrok helaas naar een andere werkgever. Toen heeft een van mijn collega's de functie enkele maanden waargenomen, en eerlijk gezegd, dat was geen succes. Hij maakte geen planning en gaf geen duidelijke prioriteiten aan. Dat deed hij naar onze interne opdrachtgevers ook niet, waardoor wij telkens te maken hadden met te hoge verwachtingen.

Zou u onder een vrouwelijke baas willen werken?

Maar natuurlijk. Of ik een mannelijke of vrouwelijke manager heb maakt me echt niet uit.

Vertel eens een verhaal.

Klantgerichtheid is altijd goed. Je zou bijvoorbeeld een verhaal kunnen vertellen over wat een klant allemaal voor narigheid overkomt bij de concurrent. Dat is een mooie gelegenheid om aan te geven hoe jij dat allemaal beter zou doen.

Vage vraag

Op een vage vraag kun je het beste een even vaag antwoord geven. De interviewer zal zijn vraag dan vanzelf verbijzonderen, of vervolgvragen stellen.

Bovendien kun je een vage vraag als aanleiding gebruiken om datgene te vertellen wat je graag kwijt wilt. De kans is groot dat de interviewer erop door zal gaan. Zo stuur je het sollicitatiegesprek in jóuw richting.

Je kunt op een vage vraag beter niet reageren met:

Wat vond u van uw opleiding?

Ik heb geen spijt gehad van mijn studiekeuze. Na een brede basisopleiding heb ik mij gespecialiseerd in ... en dat vind ik nog steeds een leuk vakgebied. Vooral de ontwikkelingen op het gebied van ... volg ik op de voet.

Hoe gaat u om met problemen op het werk?

Ik bespreek problemen met mijn collega's en werk het liefst zo snel mogelijk naar een oplossing toe.

Motivatievraag

De interviewer wil graag weten wat jij wilt, waarvoor je gemotiveerd bent, waar je naar streeft. Natuurlijk zal hij je daarnaar vragen.

Maar het probleem voor de interviewer is dat iedereen daar een mooi verhaal bij kan verzinnen. Daarom zal hij ook op zoek gaan naar jouw motivatie in je verleden. Waarom heb je bepaalde keuzes gemaakt? Hoe zijn jouw beslissingen tot stand gekomen? Door wie ben je beïnvloed?

Bereid je voor door terug te denken aan belangrijke beslissingen in je leven:

Volgende pagina: Wat doe je met onbehoorlijke vragen?


Bron: www.leren.nl/cursus/solliciteren/sollicitatievragen/soorten-vragen.html

Copyright © 1999-2024 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon