Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Solliciteren > Sollicitatievragen voorbereiden > Ambities

Wat zijn jouw ambities?

Sollicitatievragen

"Ambitie" is het streven om carrière te maken. De interviewer wil graag weten welke carrièredoelen jij nastreeft.

Meestal worden duidelijke ambities als een pluspunt gezien, mits ze realistisch zijn. Dat wil zeggen:

Wat zou u over 5 jaar willen doen?

Geef onomwonden antwoord. Anticipeer op vervolgvragen en geef gelijk aan hoe je jouw doel denkt te bereiken. Zie ook: Over vijf jaar wil ik...

Maak duidelijk dat je graag wilt groeien binnen het bedrijf waar je solliciteert. De interviewer moet niet de indruk krijgen dat je de baan ziet als een opstapje naar elders.

Als je een managementfunctie ambieert, bereid je dan voor op vragen over jouw managementvaardigheden.

Voorbeeldantwoord:

Over 5 jaar wil ik account manager worden. Daarvoor zal ik me eerst in de breedte moeten ontwikkelen en enkele cursussen moeten volgen, bijvoorbeeld om beter te leren onderhandelen. Het liefst zou ik bij u de gelegenheid krijgen naar deze functie toe te groeien.

Zou u ooit directeur van een bedrijf willen worden?

Je mag hier best ja op antwoorden, maar doe dat dan een beetje algemeen. Wek niet de indruk dat je uit bent op de directeursstoel van de organisatie waar je solliciteert.

Nee is overigens ook een legitiem antwoord, maar stel daar dan een andere positieve ambitie tegenover.

Voorbeeldantwoord:

Ja, ik kan me voorstellen dat ik over 10 à 15 jaar een klein eigen bedrijf start in deze branche.

Voorbeeldantwoord:

Nee, dat zou niets voor mij zijn. Ik wil mij puur met productontwikkeling bezighouden en op termijn van ongeveer 10 jaar zou ik misschien afdelingshoofd willen worden.

Wat verwacht u van uw nieuwe werkgever?

Begin nog niet over het salaris en andere arbeidsvoorwaarden, die komen later wel in een onderhandelingsgesprek.

Gebruik deze vraag om aan te geven welke werkomgeving en opleidingsfacilteiten de werkgever zou kunnen bieden zodat jij je optimaal kunt ontplooien.

Voorbeeldantwoord:

Ik zou graag de gelegenheid krijgen me in de komende jaren te ontwikkelen tot projectleider. Mijn nieuwe werkgever zou dit kunnen ondersteunen door mij enkele gerichte cursussen te bieden. Verder zou ik persoonlijke coaching door een ervaren projectleider en mijn afdelingshoofd zeer op prijs stellen.

Wie heeft de grootste invloed gehad op het verloop van uw carrière?

De interviewer wil inzicht krijgen in de mate waarin jij je eigen carrière hebt bestuurd en hoe je tot bepaalde keuzes bent gekomen. Je kunt de naam van een persoon noemen, maar dat hoeft niet per se.

Voorbeeldantwoord:

Dat was mijn baas bij mijn eerste baan. Zij heeft mijn carrièremogelijkheden verschillende keren met mij besproken en ze heeft me gestimuleerd om een avondopleiding ... te doen.

Waar zou u het liefste werken?

Normaalgesproken moet de conclusie zijn: bij de werkgever waar je solliciteert.

Maar in sommige gevallen is het zonneklaar dat deze jouw tweede keuze is. Geef daarvoor dan een goede verklaring.

Voorbeeldantwoord:

Het allerliefst zou ik kunstschilder worden, maar het is heel moeilijk daarmee een behoorlijk inkomen te verdienen om mijn gezin te kunnen onderhouden. Ik heb mijn mogelijkheden op de arbeidsmarkt verkend en ik heb besloten verkoper in een winkel te worden. Ik kan goed met mensen omgaan en op termijn wil ik me gaan bezighouden met het inrichten en vormgeven van een winkel. Schilderen is nog steeds mijn grootste hobby en ik probeer elk weekend een paar uurtjes in mijn atelier door te brengen.

Waarom heeft u dit beroep gekozen?

De interviewer wil weten hoe jij tot bepaalde keuzes bent gekomen. Geef een serieus en gedegen antwoord, desnoods door je loopbaan achteraf te rationaliseren.

Hoe bereidt u zich voor op uw volgende promotiestap?

Vertel hoe je jezelf in de praktijk hebt ontwikkeld. Heb je cursussen gevolgd, heb je vakliteratuur gelezen, ben je gecoacht, heb je seminars bezocht?

Op welke wijze past deze functie in uw eigen loopbaanplanning?

Spits je antwoord toe op de functie waarop je solliciteert.

Als u uw hele loopbaan kon overdoen, wat zou u dan anders doen?

Als u mocht kiezen, welke baan zou u dan bij ons het liefste willen?

Wat is uw droombaan?

Wat zijn uw loopbaanplannen?

Zou u op termijn hoofd van de afdeling willen worden?

Volgende pagina: Waarvoor ben je gemotiveerd?


Bron: www.leren.nl/cursus/solliciteren/sollicitatievragen/ambitie.html

Copyright © 1999-2024 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon