Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Solliciteren > Sollicitatievragen voorbereiden > Opleiding

Waar heb je voor doorgeleerd?

Sollicitatievragen

In je cv heb je jouw opleiding en cursussen al beschreven. De interviewer wil weten:

Draai er niet omheen en geef eerlijk en realistisch antwoord. Geef aan wat je geleerd hebt over jezelf, bijvoorbeeld van een afgebroken studie of van lage cijfers. Geef aan waar je interesses lagen. Probeer je antwoord te relateren aan de functie waarop je solliciteert.

Als je al veel werkervaring hebt en de tijd van school en studie ver achter je ligt dan kun je vragen over je opleiding het beste kort en krachtig beantwoorden.

Wat vond u het leukste vak? Wat het minst leuke?

Als u opnieuw voor de keuze stond, zou u dan dezelfde opleiding kiezen?

Waarom heeft u voor die studie gekozen?

Werd uw keuze vooral bepaald door inhoudelijke interesse, door uw kansen op de arbeidsmarkt of door de adviezen van mensen in uw omgeving?

Welke studierichting zou uw tweede keuze zijn geweest?

Welke functie ambieerde u toen u aan uw studie begon? En hoe dacht u daarover aan het eind van uw studie?

Wat vond u minder leuk aan die studie?

U zei dat u ... wilde, waarom hebt u dan niet voor een andere opleiding gekozen?

Waarom heeft u van die opleiding alleen het eerste jaar gevolgd?

Uw cijfers voor ... waren nogal laag. Hoe kwam dat?

Hoe zouden uw medeleerlingen u omschrijven? En uw docenten?

U had vrij goede cijfers. U hoefde er zeker geen moeite voor te doen?

Waarom heeft u zo lang over die studie gedaan?

Wat hebt u van uw stage geleerd?

Waarom heeft u dat vak gekozen?

Hoe staat het met uw algemene ontwikkeling?

Hadden bepaalde mensen in uw familie dezelfde opleiding genoten?

Wat waren de conclusies van uw afstudeeronderzoek?

Hebben uw docenten uw beroepskeuze beïnvloed?

Heeft u gewerkt naast uw studie?

Waarom hebt u die specifieke cursus gedaan?

Waarom heeft u gekozen voor dat afstudeeronderwerp?

Wist u al vroeg dat u dit vak wilde leren?

Welk advies zou u geven aan de leiding van uw instituut om de opleiding te verbeteren?

Waarom hebt u na uw studie voor ... gekozen en niet voor ...? (een bepaalde baan, een vervolgopleiding, een carrière in de wetenschap)

Van wie heeft u het meeste geleerd?

Wat waren vormende momenten in uw leven?

Hoe belangrijk is uw opleiding voor de functie waarop u solliciteert?

U voldoet niet aan de opleidingseisen in de vacature. Bent u wel geschikt voor de functie?

Welke vakken die u heeft gekozen vindt u achteraf overbodig?

Welke vakken die u niet heeft gekozen had u bij nader inzien wel willen volgen?

Opleidingen en cursussen na je studie

Heeft u na uw afstuderen nog iets aan uw opleiding gedaan?

Heeft u nooit een postdoctorale opleiding overwogen?

Volgt u op dit moment nog een bepaalde opleiding? Zonee, waarom niet?

Met welke cursus zouden we u een plezier doen? Waar moeten we u beslist niet naartoe sturen?

Studententijd

Met name als je een HBO- of academische opleiding hebt gevolgd moet je rekening houden met vragen over je studententijd en over nevenactiviteiten.

Woonde u thuis of op kamers?

Bent u actief geweest in een studie- of studentenvereniging?

Hoe kijkt u terug op uw studententijd?

Hebt u veel mensen leren kennen in uw studententijd?

Wat hebt u in uw vakanties gedaan?

Volgende pagina: Hoe staat het met jouw werkervaring?


Bron: www.leren.nl/cursus/solliciteren/sollicitatievragen/opleiding.html

Copyright © 1999-2024 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon