Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Solliciteren > Sollicitatievragen voorbereiden > Managementvaardigheden

Managementvaardigheden

Sollicitatievragen

Laten we bij het begin beginnen: Wat is een manager? En wat zijn managementvaardigheden?

Leiding geven

Een "manager" is iemand die eindverantwoordelijk is voor een bepaald taakgebied in een organisatie. Zo kennen we de office manager, de human resource manager, de marketing manager etc. Een belangrijk onderdeel van veel managementfuncties is functioneel of operationeel leiding geven. Maar vaak wordt met "manager" meer in het bijzonder bedoeld: iemand die hiërarchisch leiding geeft aan een aantal medewerkers of een organisatieonderdeel (team, afdeling, business unit).

Wat zijn de belangrijkste managementvaardigheden?

Zie ook onze introductiecursus management en het artikel management opleiding.

Als je solliciteert op een managementfunctie, ga dan na:

De organisatiecultuur speelt hierbij een grote rol. Bij sommige organisatie zijn er directe en strakke hiërarchische lijnen, bij andere organisaties hebben de medewerkers veel eigen verantwoordelijkheid en zijn er zelfsturende teams.

Sollicitatievragen over managementvaardigheden

Kunt u goed delegeren?

Vertel waar delegeren volgens jou op neerkomt. Geef een praktijkvoorbeeld van een situatie waarin je een bepaalde verantwoordelijkheid of bevoegheid effectief hebt gedelegeerd.

Als u iets delegeert, hoe houdt u dan toezicht op de uitvoering?

Let je alleen op de grote lijnen, of heb je ook oog voor details?

Welke verantwoordelijkheden delegeert u liever niet?

Kies een belangrijke taak die naar zijn aard hoort bij de functie waarop je solliciteert. Laat blijken dat je je zelf verantwoordelijk voelt voor die taak. Geef aan wat je overwegingen zijn om bepaalde taken wel of niet te delegeren. Maak duidelijk dat je details en uitvoering goed kunt delegeren.

Wat zou u doen met een medewerker die slecht presteert?

Schets een scenario met een medewerker die redelijk reageert op jouw interventie. Als de interviewer wil weten hoe jij omgaat met onhandelbare gevallen dan vraagt hij wel door.

In jouw antwoord moeten zorgvuldigheid jegens de medewerker en effectiviteit wat betreft het resultaat met elkaar in evenwicht zijn. De juiste balans hangt af van de organisatiecultuur.

Wat doet u met lastige medewerkers?

Zie de cursus Omgaan met lastige mensen.

Wat vindt u het moeilijkst in het werk van een manager?

Een valkuilvraag.

Taken die in aanmerking komen zijn bijvoorbeeld:

Hoe snel kunt u ingewerkt zijn?

Een test van jouw realiteitszin. Je moet al je medewerkers leren kennen, vertrouwd raken met de beleids- en begrotingscyclus, de procedures en de informele lijnen in de vingers krijgen, etc.

Volledig ingewerkt raken in een managementfunctie duurt normaliter een half jaar tot een jaar.

Je kunt natuurlijk wel zeggen dat je vanaf het begin klaar staat om spoedeisende problemen onmiddellijk aan te pakken.

Kunt u goed plannen en organiseren? Waaruit blijkt dat?

Geef een concreet voorbeeld uit je eigen werkervaring. Inspiratie vind je in de cursus Plannen en Organiseren.

Wie was uw favoriete leidinggevende?

Hoe denkt u de effectiviteit van uw medewerkers te kunnen bevorderen?

Wat doet u om medewerkers te motiveren?

Je kunt denken aan:

Meer tips in de cursus Medewerkers Motiveren.

Kunt u knopen doorhakken?

Dat kun je leren in de cursus Besluiten Nemen.

Wat is de managementstijl bij uw huidige werkgever?

Neemt u weleens taken over van uw huidige leidinggevende?

Dit kan een indicatie zijn van wat je huidige baas vindt van jouw managementcapaciteiten.

Vragen voor sollicitanten met managementervaring

Heeft u weleens iemand moeten ontslaan?

Als je "ja" antwoordt, beschrijf dan:

Heeft u weleens iets gedelegeerd dat helemaal is misgelopen?

Dat kan natuurlijk weleens gebeuren. Maar de kern van deze vraag is: hoe ben je in die situatie met jouw eigen verantwoordelijkheden omgegaan?

Als je iets delegeert dan blijf je immers zelf verantwoordelijk voor het houden van toezicht.

Waar let u vooral op bij werving en selectie van nieuwe medewerkers?

Werving en selectie komt neer op het zo efficiënt mogelijk zoeken van de juiste kandidaat voor de functie. Maar wat maakt iemand geschikt? Dat kan van alles zijn, afhankelijk van de situatie: dat hij goed is in het werk, in het team past, goedkoop is, doorgroeipotentieel heeft etc. Iets dat vaak over het hoofd wordt gezien is: nadenken over aanpassingen in de functie en de (nieuwe) functie zorgvuldig beschrijven.

Wat is uw stijl van leidinggeven?

Heeft u weleens met een conflict te maken gehad?

Van deze vraag hoef je niet te schrikken. Aan een conflict kunnen ook positieve kanten zitten als je er goed mee omgaat.

Volgende pagina: Wat zijn jouw zakelijke kwaliteiten?


Bron: www.leren.nl/cursus/solliciteren/sollicitatievragen/managementvaardigheden.html

Copyright © 1999-2023 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon