Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Professionele vaardigheden > Gesprekstechnieken > Luister actief

Luister actief

Gesprekstechnieken

De meeste informatie vergaar je door goed te luisteren. Luisteren is dus essentieel voor een goede gesprekstechniek. Helaas blijft van wat we horen, blijft gemiddeld maar 20% hangen. Je kunt dit percentage verhogen door je luistervaardigheid aan te scherpen.

Maak aantekeningen
Noteer kernwoorden om te kunnen gespreksinhoud te kunnen reproduceren als het jouw beurt is om te reageren.

Concentreer je op de inhoud
Laat je niet afleiden, let op wat iemand zégt, verbaal en non-verbaal

Vraag door op onduidelijkheden
' Wat bedoel je met [...]?', 'Kun je een voorbeeld noemen?'

Laat je gesprekspartner merken dat je luistert
Onderhoud oogcontact, knik en 'hum'.

Neem de tijd
Laat ook in je lichaamshouding zien, dat je ruimte biedt om de ander te laten vertellen.

Val niet in de rede
Vul woorden niet in, maak zinnen niet af. Geef je gesprekspartner de gelegenheid om zelf zijn woorden te zoeken.

Kom niet meteen met een reactie of oplossing
Kies liever voor het participatiemodel

Vrouw met luisterend oorpijl

Actief luisteren

In deze cursus Actief Luisteren leer je een betere luisteraar te worden, met o.a. het WIER-model en de methode van Gordon. Dat helpt je - zowel zakelijk als privé - de communicatie met anderen verbeteren.

Volgende pagina: Wees je bewust van de zes A's


Bron: www.leren.nl/cursus/professionele-vaardigheden/gesprekstechnieken/luister-actief.html

Copyright © 1999-2021 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon