Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Professionele vaardigheden > Gesprekstechnieken > Luister actief

Actief luisteren

Gesprekstechnieken

De meeste informatie vergaar je door goed te luisteren. Luisteren is dus essentieel voor een goede gesprekstechniek. Actief luisteren houdt in dat je je volledig op de ander concentreert die tegen je praat, en dat je probeert zijn perspectief te begrijpen en te respecteren. Dit betekent dat je niet alleen naar de woorden luistert, maar ook naar de non-verbale signalen die iemand geeft, zoals zijn gezichtsuitdrukking en lichaamstaal.

Helaas blijft van wat we horen gemiddeld maar 20% hangen. Je kunt dit percentage verhogen door je luistervaardigheid aan te scherpen.

Maak aantekeningen
Noteer kernwoorden om te kunnen gespreksinhoud te kunnen reproduceren als het jouw beurt is om te reageren.

Concentreer je op de inhoud
Laat je niet afleiden, let op wat iemand zégt, verbaal en non-verbaal

Vraag door op onduidelijkheden
' Wat bedoel je met [...]?', 'Kun je een voorbeeld noemen?'

Laat je gesprekspartner merken dat je luistert
Onderhoud oogcontact, knik en 'hum'.

Neem de tijd
Laat ook in je lichaamshouding zien, dat je ruimte biedt om de ander te laten vertellen.

Val niet in de rede
Vul woorden niet in, maak zinnen niet af. Geef je gesprekspartner de gelegenheid om zelf zijn woorden te zoeken.

Kom niet meteen met een reactie of oplossing
Kies liever voor het participatiemodel

Vraaggesprek voeren

Een goede techniek om een vraaggesprek te voeren of interview af te nemen is de LSD-methode: Luisteren, Samenvatten en Doorvragen.

Vrouw met luisterend oorpijl

Actief luisteren

In deze cursus Actief Luisteren leer je een betere luisteraar te worden, met o.a. het WIER-model en de methode van Gordon. Dat helpt je - zowel zakelijk als privé - de communicatie met anderen verbeteren.

Volgende pagina: Wees je bewust van de zes A's


Bron: www.leren.nl/cursus/professionele-vaardigheden/gesprekstechnieken/luister-actief.html

Copyright © 1999-2024 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon