Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Professionele vaardigheden > Gesprekstechnieken > Twee gespreksmodellen

Twee gespreksmodellen

Gesprekstechnieken

Adviesgesprekken kennen grofweg twee varianten:

Diagnose-receptmodel

Het diagnose-recept model is een gesloten gespreksvorm. Je luistert naar je opdrachtgever, stelt vervolgens de diagnose ('dit is uw probleem') en levert in één moeite het recept om het probleem op te lossen.

Met zo'n model boek je alleen succes als je zeker weet dat je alle deskundigheid en kennis in huis hebt en als je gesprekspartner zonder meer bereid is je boodschap te accepteren of daartoe veroordeeld is (denk aan een slecht-nieuws gesprek).

Gaat het op één van deze terreinen mis, dan leidt dit model tot afstand, onbegrip en weigering om de boodschap te accepteren.

Participatiemodel

In het participatiemodel - de naam zegt het al - trek je samen op met je gesprekspartner. Sterker nog: de inbreng van de gesprekspartner staat centraal en jouw rol bestaat uit stimuleren en structureren.

Je geeft richting aan het gesprek en helpt de ander bij het analyseren van zijn vraag of probleem en bij het zoeken naar oplossingen. Uiteraard put je daarbij uit je eigen vakdeskundigheid.

In de praktijk blijkt dat dit open gespreksmodel effectief is in adviesgesprekken omdat het recht doet aan de Wet van Maier (E=KxA). Het participatiemodel is ook geschikt voor een functioneringsgesprek, onderdelen van het verkoopgesprek (behoefteanalyse) en van het slecht-nieuws gesprek (bedenken van oplossingen).

Volgende pagina: Luister actief


Bron: www.leren.nl/cursus/professionele-vaardigheden/gesprekstechnieken/gespreksmodellen.html

Copyright © 1999-2024 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon