Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Professionele vaardigheden > Gesprekstechnieken > Vragen stellen

Kies de juiste vraag

Gesprekstechnieken

Er zijn verschillende typen vragen. Welk type het meest geschikt is, hangt af van je doel en van de situatie. Een geoefende vragensteller switcht naar gelang de situatie tussen de verschillende vraagsoorten.

Open vragen

Met open vragen laat je de ander zonder terughoudendheid praten. Je vergaart brede, algemene informatie en omdat je de ander de ruimte geeft, zijn open vragen prima voor het creëren van een goede verstandhouding. Een nadeel kan zijn dat open vragen veel tijd kosten (vooral als de ander maar blijft praten) en dat het moeilijk is alle informatie te onthouden en het gesprek te sturen.

Voorbeeld open vraag:

Hoe is het op je werk?
Wat houdt je bezig?

Gesloten vragen

Wanneer je behoefte hebt aan specifieke informatie, stel je gesloten vragen. Gesloten vragen beperken de antwoordmogelijkheden. Ze zijn geschikt als je in een kort tijdsbestek specifieke informatie wilt verzamelen.

Voorbeeld gesloten vraag

Wat vind je het leukst op je werk, project A of B?
Ben je voor of tegen een 40-urige werkweek?

Suggestieve vragen

Een bijzondere categorie is de suggestieve vraag: in je vraagstelling klinkt het gewenste antwoord al door. Suggestieve vragen zijn over het algemeen af te raden. Maar soms kunnen ze nuttig zijn, bijvoorbeeld als je de ander wilt overhalen of als je een bevestiging wilt van een gezamenlijk streven. Problematisch is het als je je niet bewust bent van je suggestieve vraagstelling. In dat geval weet je niet of je een sociaal wenselijk antwoord hebt gekregen.

Voorbeeld suggestieve vraag

We zitten hier toch om je te helpen beter te presteren?
Denk je niet dat deze machine dé oplossing is voor je huishoudstress?

Controlevragen

Komt je verhaal over? Is duidelijk wat je bedoelt? Deze muizenissen kunnen je tijdens een gesprek heel wat energie kosten. De oplossing: gooi het eruit! Vráág gewoon of het duidelijk is, of het overkomt en wat je gesprekspartner ervan vindt. Dat geeft je de kans bij te sturen als het nodig is.

Voorbeeld controlevraag:

Heb ik dit punt voldoende toegelicht?
Wat vindt u van deze benadering?
Herkent u wat ik zeg?

Meer informatie:

Volgende pagina: Vraag dóór


Bron: www.leren.nl/cursus/professionele-vaardigheden/gesprekstechnieken/vraag-kiezen.html

Copyright © 1999-2024 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon