Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Professionele vaardigheden > Adviseren > Adviestraject > Offerte

De offerte

Adviseren

Offertes verschillen sterk per branche. We behandelen de belangrijkste elementen.

Aanleiding van de offerte

Je beschrijft het probleem zoals dat door de opdrachtgever wordt beleefd. Je gebruikt daarbij zoveel mogelijk zijn eigen woorden. Je voorkomt daarmee dat je afwijkt van het gangbare jargon en mensen vinden het gewoon leuk om zichzelf te herkennen in je betoog: 'Dat heeft-ie goed opgepikt!'

De oorzaken

Wat zijn volgens de opdrachtgever de oorzaken? Wat zijn volgens jou de oorzaken en waarom?

Onze aanpak

In deze passage beschrijf je kort de voorgestelde aanpak. Probeer dit actief te formuleren. Vermijd dus constructies als 'middels een grondig onderzoek naar oorzaken en gevolg zullen we pogen vast te stellen hoe het logistiek concept kan worden aangepast zodanig dat ...'

Schrijf bijvoorbeeld: U vertelde al heel veel over de oorzaken. In een kort aanvullend onderzoek gaan we na of er nog andere oorzaken zijn aan te wijzen. Op grond van al deze informatie ontwikkelen we een nieuw logistiek concept dat ...' Je opdrachtgever wil actie!

Uw inzet

Wees in deze fase al duidelijk over wat je van de opdrachtgever verwacht.

Planning

Wat doe je wanneer? Wat doet de opdrachtgever wanneer?

Begroting

Een beredeneerde schatting van het aantal uren dat je nodig hebt en van de andere kosten.

Betalingswijze en andere voorwaarden

Sommigen hanteren algemene voorwaarden. Soms moet de opdrachtgever voor een bepaalde tijd reageren.

Afsluiting

Je kunt aanbieden om het voorstel nog eens toe te lichten.

Investeer in de contactfase

In de contactfase maak je afspraken over het verdere traject. Investeer dus. Zorg voor duidelijkheid over de rol die van je gevraagd wordt en over het resultaat. Investeer in een presentatie van je plannen, bijvoorbeeld voor het Managementteam waar je opdrachtgever verantwoording aan moet afleggen of in het werkoverleg met de medewerkers van je opdrachtgever. Je gaat ook met hen een relatie aan. Zij moeten ook weten wat voor vlees ze in de kuip hebben. Wees niet te bang dat je opdrachtgever afhaakt. Als dat gebeurt is dat natuurlijk jammer maar een opdracht waar je niet mee uit de voeten kunt, is voor jou en de opdrachtgever slecht.

Volgende pagina: de diagnose


Bron: www.leren.nl/cursus/professionele-vaardigheden/adviseren/offerte.html

Copyright © 1999-2023 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon