Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Professionele vaardigheden > Adviseren > Instrumenten

Je bent je eigen instrumentarium

Adviseren

Karel is adviseur. Hij adviseert. Meer doet-ie niet. 'Mijn papa praat de hele dag.' zegt zijn dochter van 8. Ze is niet zo trots op haar vader. Hij heeft geen hijskraan, hij heeft geen pet, hij heeft geen stethoscoop en hij heeft niet eens de mooiste kamer in het kantoor waar hij werkt. Een adviseur praat en luistert. De hele dag.

En toch is de gereedschapskist van de adviseur goed gevuld. Sterker, een adviseur kan meer dan de meeste professionals. Hij beheerst zijn vak en beschikt bovendien over kennis en vaardigheden om anderen te adviseren over dat vak. Laten we die gereedschapskist eens wat beter bekijken.

Vakkennis

In de eerste plaats beschikt een adviseur over de kennis van zijn vak. De adviseur is een ICT'er of een personeelswerker of een organisatiekundige of een psycholoog. We gaan ervan uit dat dat wel goed zit.

Kenmerkend voor adviseren is dat je aan de zijlijn blijft. Je laat anderen het werk doen. De adviseur geeft raad en aandacht aan mensen die iets willen veranderen. Op die gebieden is dan ook zijn instrumentarium gefocust.

Veranderkennis

Een goede adviseur beschikt daarom over een aantal instrumenten en hulpmiddelen uit de 'veranderkunde'.

Je ziet wel adviseurs die altijd dezelfde oplossing hebben voor alle problemen die ze tegenkomen. Projectmatig werken bijvoorbeeld. Wanneer Henk om advies gevraagd wordt, heeft hij nog voor de ander is uitgesproken de oplossing paraat: een training Projectmatig werken. En laat Henk nou precies degene zijn die zo'n training het best kan verzorgen!

Annemarie daarentegen ziet helemaal niets in projectmatig werken. Haar standaardoplossing: een intensieve tweedaagse conferentie op een mooie plek waarin we met elkaar de visie, de missie en de strategie voor de komende periode nog eens goed doorpraten. En laat zij nou precies degene zijn die zo'n werkconferentie tot een succes kan maken!

Pigeonholing, noemt men dit verschijnsel. Je boft als opdrachtgever met zulke adviseurs. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat veel opdrachtgevers er ook wel om vragen. Zij hebben voor zichzelf al een probleemanalyse gemaakt en hebben besloten dat een werkconferentie misschien wel de oplossing kan zijn. En wie vraag je dan om over je probleem te praten?

Een goede adviseur beheerst meer instrumenten. Een werkconferentie leiden is daar een van. Andere basisinstrumenten zijn bijvoorbeeld coachen en het schrijven van een projectplan.

Vaardigheden

Een goede adviseur beschikt in elk geval over de volgende vaardigheden:

Al deze vaardigheden kun je ontwikkelen, met de gelinkte webpagina's, boeken en cursussen. Gelukkig want het zijn belangrijke vaardigheden voor een adviseur. Toch zijn het vooral persoonlijke eigenschappen die iemand tot een goed of een minder goede adviseur maken. En helaas, dat zijn zaken die minder makkelijk trainbaar zijn.

Eigenschappen

Dat zijn eigenschappen die je minder makkelijk in een cursus oppikt. Toch kun je ook dit soort kwaliteiten wel aanscherpen. Bijvoorbeeld door heel goed te kijken naar mensen die je bewondert. Wat maakt hen tot een goede adviseur? Hoe doen ze dat? Je hoeft daarin niet te terughoudend zijn. Een andere mogelijkheid is om aan een aantal vrienden, collega's en indien mogelijk ook opdrachtgevers en klanten te vragen om concrete feedback (360 graden feedback).

Overtuigingen

Tenslotte beschikt de adviseur over een aantal persoonlijke overtuigingen, vooroordelen en inzichten die je door je opvoeding en je ervaringen hebt meegekregen. Iemand met een wat somber karakter, zal geneigd zijn situaties wat negatiever in te schatten dan iemand die van nature wat optimistischer in het leven staat.

Het lastige is dat deze overtuigingen veel invloed hebben op je waarnemingen. Ze vormen als het ware de koker waardoor je kijkt. Het is geen overbodige luxe om die overtuigingen in kaart te brengen. Psychotherapie zou je daarbij kunnen helpen. Maar als je liever weg blijft uit die wereld zijn er andere mogelijkheden. Een aardige is de volgende.

Haal een aantal belangrijke gebeurtenissen in je leven terug, gebeurtenissen waar je met anderen wat te maken had. Wat hoopte je toentertijd dat er zou gebeuren? Wat verwachtte je dat de ander zou doen? En tenslotte: hoe reageerde jij daarop? Als je een aantal van dit soort gebeurtenissen hebt terug gehaald zul je zien dat er een patroon zit in de manier waarop jij in die situatie handelde. Dat patroon is in feite het basisscript van veel van je denken en doen. Als je dat basisscript voor jezelf duidelijk hebt, kun je vervolgens nagaan in hoeverre het je waarnemen beĆÆnvloedt. Tien tegen een dat je inschatting van een situatie gekleurd is door dat script. Verplaats je eens in de ander, iemand met een heel andere persoonlijkheid. Wat zou hij waarnemen?

Volgende pagina: Wat voor adviseur ben jij?


Bron: www.leren.nl/cursus/professionele-vaardigheden/adviseren/instrumenten.html

Copyright © 1999-2024 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon