Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Leren en studeren > Portfolio > Inhoud

Inhoud van het portfolio

Portfolio

Een portfolio bestaat tenminste uit de volgende delen:

1. CV-deel met persoonlijke gegevens en werk- en leerervaring

Dit gedeelte spreekt eigenlijk voor zich. Het curriculum vitae bevat de zakelijke, harde feiten over iemands levensloop. De cursus "cv maken" kan hierbij van pas komen.

2. Analytisch deel

De stand van zaken wat betreft competenties. Reflectie daarop.

3. Dossierdeel, bewijzen

Het kan gaan om formele bewijzen (zoals certificaten en diploma's), gestandaardiseerde bewijzen (eenvoudig interpreteerbare resultaten op toetsen en tests bijvoorbeeld) en niet gestandaardiseerde bewijzen (werkstukken bijvoorbeeld, waarvan de interpretatie meer tijd vraagt).

4. Persoonlijk ontwikkelingsplan

Afspraken met jezelf en met je leidinggevende over je carrièredoelen en ontwikkelingsdoelen op korte en lange termijn.

Het voorbeeldmateriaal geeft een indruk van deze onderdelen.


Bron: www.leren.nl/cursus/leren_en_studeren/portfolio/inhoud-portfolio.html

Copyright © 1999-2021 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon