Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Management > Verandermanagement > Mensen

Jijzelf, je baas en de anderen

Verandermanagement

Deze cursus is niet geschreven voor geroutineerde changemanagers die met hun Saab van opdracht naar opdracht rijden om daar het low hanging fruit te plukken, een paar uurtjes te schrijven en rap rap weer op zoek gaan naar een volgende uitdaging. We schreven deze cursus voor interne opdrachtnemers. Mensen die verandermanagement “er even bij moeten doen”.

Dat maakt verschil. In de eerste plaats zul jij als de verandering afgerond is, ermee moeten werken. Bovendien maak je met sommige veranderingen niet iedereen blij. Een externe adviseur zit daar niet zo mee: die is zo weer vertrokken.

Lastiger nog kan zijn dat je baas niet alleen opdrachtgever is maar óók “object” van verandering. Je kunt wel een nieuw klachtenmanagementsysteem hebben ingevoerd om de klantgerichtheid te verbeteren maar als je baas vervolgens klagende klanten altijd hun zin geeft, kun je er donder op zeggen dat het systeem faalt. Je betrekt de medewerkers bij de opzet en aanpak van de verandering; betrek ook je baas erbij.

Profiteren van weerstand

In veel boeken over leidinggeven en verandermanagement is een hoofdstuk gewijd aan het omgaan met weerstand. Jammer. In deze cursus hebben we het niet of nauwelijks over weerstand. Het begrip 'weerstand' wordt veelal negatief geduid. Het gaat ervan uit dat weerstand voortkomt uit misplaatste behoudzicht of eigenbelang. Niets is minder waar. Mensen in organisaties weten over het algemeen prima wat goed loopt en wat beter kan. Weerstand is meestal niet zoveel anders dan energie die op andere doelen gericht wordt. Als je erin slaagt om die energie te richten op iets wat aansluit op jouw doel, ben je spekkoper.

In je veranderaanpak ben je als het goed is de mogelijke bezwaren op het spoor gekomen. Houd er rekening mee in je strategie. Als je al kiest voor een blauwe aanpak, zorg er dan voor dat de blueprint niet uit de lucht komt vallen. Betrek alle betrokkenen erbij. Neem er de tijd voor.

Veel verandertrajecten worden afgesloten met een training voor de leidinggevenden. Zij moeten per slot van rekening ervoor zorgen dat de verandering ook in praktijk gebracht wordt. Je hoort menig verandermanager verzuchten: hoe krijg ik het middenkader mee? Zo'n vraag straalt iets hopeloos uit. Kennelijk is er al een kloof. En jij komt niet naar het middenkader maar het middenkader moet naar jou komen. Neem dat dat plaatje eens heel in ogenschouw. Je bent ver voor de groep uit gelopen. Je hebt ze in de steek gelaten. Zij zijn ergens anders. Je moet roepen om je verstaanbaar te maken. Wat je ook wilt veranderen, de leidinggevenden zul je mee moeten nemen. Sterker: als het goed is, gaan die leidinggevende vooruit. Jij wijst de weg.

Natuurlijk is het makkelijk praten vanaf de zijlijn. Je zult maar de opdracht hebben aangenomen om alle printers en kopieermachines op te ruimen en te vervangen door één grote kopieer- en printfaciliteit en de leidinggevenden liggen dwars! In dergelijke gevallen moet je je eigen capaciteiten niet overschatten. Ga niet al te lang trekken aan een dood paard. Ga terug naar je opdrachtgever, benoem het probleem en geef de opdracht terug. En mocht je opdrachtgever van geen wijken willen weten, vraag om meer bevoegdheden, of nog liever, vraag je opdrachtgever om steun. Dat is geen zwaktebod, dat is professioneel. Te veel adviseurs gaan in dit soort situaties zelf lopen sleuren. Dat werkt niet.

Jijzelf

Tenslotte. Je kreeg de opdracht om iets grondig te veranderen. Dat is een motie van vertrouwen. Voel je vereerd. En probeer er zoveel mogelijk van op te steken. Houd een logboekje bij waarin je noteert wat je doet en wat er gebeurt. Dat hoeven geen hele verhalen te zijn. Aantekeningen steekwoorden: het helpt je om wat later terug te blikken. En dat helpt om van zo'n opdracht te leren. Zodat het de volgende keer nóg beter gaat.


Bron: www.leren.nl/cursus/management/verandermanagement/jijzelf-baas-anderen.html

Copyright © 1999-2021 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon