Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Management > Verandermanagement > Strategie

Je strategie

Verandermanagement

De Caluwé en Vermaak geven onder meer als definitie:

'een doelgerichte en doelbewuste overweging om met een optimaal effect een wenselijk geachte verandering in de organisatie in te voeren en daar bij zo min mogelijk weerstand op te roepen.'

Eigenlijk is een strategie niets anders dan een slim plan. 'I have a cunning plan' claimt de assistent van Blackadder in de gelijknamige comedy. Naar zo'n “cunning plan" zoek je. Het bedenken van een slimme strategie is een kwestie van ervaring. Maar ook van gestructureerd en planmatig werken. Het beantwoorden van de volgende vragen (vrij naar De Caluwé en Vermaak) kan je helpen:

Systeemgrens: waar speelt het probleem?

De situatie die veranderd moet worden staat nooit op zichzelf. De secretariaten van afdelingen Inkoop en Marketing maken ieder deel uit van een afdeling. Die afdelingen maken op hun beurt deel uit van de uitgeverij van schoolboeken. En de uitgeverij is een van de dochters van groot internationaal concern. Om een snelle en zo simpel mogelijke verandering door te maken, is het zaak om de systeemgrens zo strak mogelijk te stellen. Het heeft geen zin om de gehele uitgeverij te betrekken als het gaat om het plaatsen van een kopieermachine. Maar je moet het misschien wel wat breder trekken dan alleen de secretariaten. Want in ons voorbeeld spelen de inkopers en de marketingmensen een belangrijke rol. Zij acteren als kleine zelfstandigen door te eisen dat ze een printertje op hun eigenkamer mogen houden. Voor een secretariaat is daar niet mee te werken.

De uitkomst: wat wil je realiseren?

Als je de systeemgrens hebt vastgesteld, kun je je afvragen wat de uitkomst is van je werk. Is er een andere cultuur? Hangt er een handboek bij de printer? Zijn koffieapparaat, printer en mededelingenbord bij elkaar in een printeiland temidden van een kantoortuin ondergebracht? Je kunt je voorstellen dat om een andere bedrijfscultuur te bewerkstelligen je een groene aanpak nodig hebt. En dat voor een sfeervol printeiland de rode of de blauwe benadering handig is.

Wat zijn je eigen kwaliteiten?

Als je op de klus gezet bent omdat je al eerder een grote verhuizing hebt geregeld, lijkt het aannemelijk dat er niet een groene aanpak van je gevraagd wordt. Waarschijnlijk ben je meer een blauwdrukdenker: het ontwikkelen van een goed doordacht plan waarin rekening wordt gehouden met allerlei factoren is jou toevertrouwd. Maar kun je ook onderhandelingen leiden (de gele aanpak) of een brainstorm leiden (de groene aanpak)? Kies in elk geval voor een aanpak die jou ligt. Ga pas experimenteren met rollen als je wat meer ervaring hebt.

Wat is de kern van het probleem?

De kern van het probleem is niet datgene wat je wilt bereiken. De kern van het probleem is datgene wat de realisering van het resultaat belemmert of bemoeilijkt. Als je dak voortdurend lekt, kun je wel iedere keer een loodgieter laten komen om het lek te repareren, maar het is misschien verstandiger om de bomen bij het huis te snoeien.

Geeldruk

Politieke spelletjes, invloed en posities spelen een belangrijke rol.

Blauwdruk

Het gaat om handboeken, richtlijnen, procedures

Rooddruk

Het gaat over het motiveren van mensen

Groendruk

Mensen leren te weinig van elkaar, ieder gaat zijn eigen weg en praten weinig met elkaar.

Witdruk

Er ontbreekt een gevoel voor avontuur, er is geen dynamiek.

Als Anouk ontdekt dat haar opdracht aanzienlijk ingewikkelder is dat men dacht, vraagt ze zich af waar het aan ligt. Haar eerste idee is dat het gaat om goede afspraken rond het gebruik van de machine. Als je het gewoon goed regelt, moet het toch goed komen? Toch? Als blijkt dat dat niet gebeurt, kijkt ze verder. Haar conclusie is dat het gaat om samenwerking en vertrouwen. Maar ook over onzekerheidsreductie. De secretaresses hebben last van al die als zelfstandigen opererende medewerkers van Inkoop en Marketing. Ze hebben vrijwel allemaal voor zichzelf wat voorrechten gecreëerd. Zo'n centralistische aanpak (een machine voor een hele etage) staat daar haaks op. De secretaresses durven het gewoon niet aan om een machine te beheren die een einde maakt aan al die particuliere prerogatieven. In kleurentermen: het is een groen probleem maar met een tintje wit.

Wat beweegt de mensen in deze organisatie?

De kleurenkaart voor deze vraag ziet er als volgt uit:

Geeldruk

Macht en aanzien

Blauwdruk

Duidelijkheid en voorspelbaarheid

Rooddruk

Plezier in je werk

Groendruk

Ontwikkeling, ontplooiing

Witdruk

Avontuur

Er bestaat binnen organisaties vaak als geheel een bepaalde organisatiecultuur. Maar ook afdelingen kennen een bepaalde organisatiecultuur. Bij Marketing gaat het er commerciëler en flitsender aan toe dan bij Inkoop. Bij Marketing zal er meer creativiteit en zucht naar avontuur in de mensen zitten. Bij Inkoop zullen de medewerkers al snel wat meer hechten aan procedures, eenduidigheid en voorspelbaarheid. En bij het secretariaat van Marketing zal werkplezier misschien de dominante motivator zijn. In dit verband is het belangrijk hoe je de systeemgrens hebt gedefinieerd. Waar ga je op interveniëren? Is het een probleem dat de hele organisatie aangaat of is het probleem beperkt tot de afdeling?

In je strategie zul je goed rekening moeten houden met wat mensen beweegt. Gaan mensen hier voor het avontuur of prefereren ze zekerheid? Is plezier belangrijk of is de wil om verder te komen bepalend? Het ligt voor de hand om in je strategie in te spelen op die X-factor. Maar dat is het niet altijd. Juist in een organisatie waar plezier in je werk dominant is kan die dominantie ook behoorlijk in de weg zitten: we hebben het niet over heikele onderwerpen want dat vergalt de pret. In dat geval zou je een groene aanpak kunnen overwegen.

Hoe stel je een strategie op

Als je de bovenstaande aandachtspunten bij langs bent gegaan, zal er ongetwijfeld iets van een plan in je hoofd zijn opgekomen. Probeer dat plan eens uit te leggen aan een goedwillende buitenstaander: je buurvrouw, een vriendin of je squashmaatje. Hij of zij hoeft daar niet eens lijfelijk aanwezig te zijn. Welke vragen stellen zij? Wanneer zeggen zij “Ja maar”? Klinkt je verhaal solide? Geloof je er zelf in?

De strategie is in feite de hefboom waarmee je het probleem te lijf gaat. Bedenk dat je strategie een keuze is. Je kunt niet alles tegelijk. En het is bovendien onverstandig om in je strategie meerdere kleuren te mengen. Kies voor één kleur en stel prioriteiten.

Bekijk twee voorbeelden van een strategie voor veranderingn

Volgende pagina: Aanpak


Bron: www.leren.nl/cursus/management/verandermanagement/strategie.html

Copyright © 1999-2021 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon