Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Management > Verandermanagement > Vijf kleuren

Vijf kleuren om te veranderen

Verandermanagement

Leon de Caluwé en Hans Vermaak schreven het handboek 'Leren veranderen'. Aan de hand van vijf kleuren beschrijven ze vijf manieren van kijken naar organisaties en organisatieverandering, vijf manieren van diagnosticeren en vijf manieren om de verandering aan te pakken.

Hun stelling is dat geen van die vijf manieren van verandermanagement zaligmakend is. Juist de combinatie ervan verschaft je als veranderaar een goed inzicht in de problematiek. Het geeft je een goed handvat om werkelijk iets te veranderen.

Ideeën over organisaties

Ideeën over veranderen

Geeldruk

Een organisatie is een politieke arena waar je voor je belangen moet knokken.

Veranderen doe je door te onderhandelen.

Blauwdruk

Een organisatie is een geoliede machine.

Veranderen doe je door een nieuw systeem te ontwikkelen of de regels te veranderen.

Rooddruk

Een organisatie is een verzameling mensen die je moet stimuleren en motiveren.

Veranderen doe je door mensen te enthousiasmeren.

Groendruk

Een organisatie is een levend organisme dat groeit en bloeit en dat zich ontwikkelt.

Veranderen doe je al lerend. Leren is veranderen, veranderen is leren.

Witdruk

Een organisatie bestaat uit mensen die zichzelf willen verwezenlijken en willen ontplooien. De organisatie biedt ruimte en gelegenheid daarvoor.

Veranderen gaat vanzelf. De vraag is vooral: waar kun je afremmen, waar kun je gas geven?

Je kunt dus op heel veel verschillende manieren naar een organisatieverandering kijken. Als je je diagnose gaat stellen, doe je er goed aan om al die vensters op veranderen te gebruiken.

Vensters op veranderen: vijf manieren om te diagnosticeren

Geeldruk

Je inventariseert wie er betrokken is bij de verandering. Wat is hun belang? Waar kun je ze voor gebruiken? Wie moet je nog meer betrekken om te weten hoe de hazen lopen?

Blauwdruk

Hoe werkt het? Hoe ziet de “chain of command” eruit? Je wilt alles zien: procedures en protocollen, handboeken, productieschema's, werkafspraken. Misschien gaan mensen wel tijdschrijven of turven.

Rooddruk

Wat beweegt deze mensen? Je onderzoekt als veranderaar wat mensen in de organisatie belangrijk vinden. Zijn ze tevreden met hun werk? Je wilt bijvoorbeeld weten wat de opkomst is van het laatste personeelsuitje. Werd het laat? Je kijkt naar de teamrollen en naar de stijl van leidinggeven. Is de verjaarsdagkalender bijgewerkt?

Groendruk

Ga je groen diagnosticeren dan ga je naar de werkoverleggen. Hoe verloopt zo'n overleg? Is het eenrichtingsverkeer? Of wordt er echt overlegd? Komen mensen samen verder, leren ze wat van elkaar? Zijn ze überhaupt bereid om wat van elkaar te leren?

Witdruk

Waarover heeft men het nooit? Welke beslissingen worden al jaren uitgesteld? Welke samenwerkingsverbanden zijn spontaan ontstaan? Wie wordt er op handen gedragen, over welke collega's heeft men het nog steeds? Je zoekt naar centrale waarden maar ook naar punten die kennelijk heel moeilijk liggen. Wat zit daar achter?

Volgende pagina: Aanpak van je diagnose


Bron: www.leren.nl/cursus/management/verandermanagement/vijf-kleuren-om-te-veranderen.html

Copyright © 1999-2022 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon