Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Professionele vaardigheden > Communicatieplan > Waarom?

Waarom een communicatieplan?

Communicatieplan

Je boft als je de opdracht krijgt om een communicatieplan te maken. Veel opdrachtgevers hebben dat namelijk al zelf gedaan. Je krijgt als communicatie-adviseur veel vaker de vraag om een folder te schrijven of een nieuwsbrief te bedenken.

Een voorbeeld: Hans is directeur ICT bij een grote instelling. De hoofddirectie constateert dat de dienst ICT te ver weg staat van de klant. Er wordt besloten dat de dienst moet reorganiseren. Het gaat om een kleine honderd medewerkers. Hans vraagt Karel om een nieuwsbrief te maken over de reorganisatie voor de medewerkers van ICT en de rest van de organisatie, gebruikers. Zijn toelichting is beknopt: 'Ze moeten toch weten waar we mee bezig zijn.'

In die gevallen slaat de opdrachtgever een aantal stappen over. Lang niet altijd is dat heel erg. Vaak heeft iemand onbewust al wel een analyse van de situatie gemaakt, doelstellingen bepaald en een boodschap bedacht. De opdracht voor die folder is de uitkomst daarvan. Maar meestal is het toch echt handiger om eerst een communicatieplan te maken alvorens te bedenken welke middelen je wilt inzetten.

Laat communicatie zich plannen? Ja, allicht. Maar er zijn natuurlijk altijd ontwikkelingen mogelijk die het noodzakelijk maken om je plan aan te passen.

En het omgekeerde? Gewoon maar wat doen? Dat is eigenlijk nauwelijks mogelijk. Je hebt eigenlijk altijd een bepaald plan. Alleen staat dat niet altijd op papier. Vaak realiseer je je niet eens dat je een plan hebt.

De meerwaarde van een communicatieplan is groot:

Voorbeeldsituaties voor een communicatieplan

Jongerencentrum communiceert naar ouders

Het jongerencentrum “De Brink” denkt dat jongeren wel naar de feesten toe willen maar daarvoor geen toestemming krijgen van hun ouders. In de campagne richt het jongerencentrum zich dus vooral op die ouders. In het huis-aan-huisblad verschijnt een interview met de voorzitter die (met stropdas en al) zeer betrouwbaar op de foto komt. Hij vertelt over de veiligheidsmaatregelen en over het alcoholbeleid dat gericht is op matiging. De volgende dag stuurt men een brief naar de middelbare scholen met het verzoek een informatiestand te mogen inrichten bij de eerstkomende ouderavonden. En weer de volgende dag wordt bekend dat een meisje van veertien tijdens een van de feesten zoveel heeft gedronken dat ze in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Tja, daar sta je dan. En toch is het goed dat je over een plan beschikt. Het stelt je in staat om doelgericht de kritiek te beantwoorden.

Gemeente: integratie verbeteren

De gemeente wil de integratie van allochtone, laagopgeleide vrouwen verbeteren. Daartoe wil de gemeente met deze vrouwen in gesprek komen. Hoe kun je een dergelijke dialoog aanzwengelen? Jongerencentrum “De Brink” wil meer bezoekers op de wekelijkse feesten. De huidige bezoekers zijn erg enthousiast maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat er meer mensen komen? De reorganisatie staat of valt met de betrokkenheid van de medewerkers, schrijft de Raad van Bestuur in een brief aan de medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad wil graag weten hoe de Raad van Bestuur gaat zorgen voor die betrokkenheid. In een communicatieplan zet de gemeente, het jongerencentrum en de Raad van Bestuur uiteen hoe men communicatie gaat inzetten om het doel te helpen bereiken.

Het is belangrijk om je te realiseren dat communicatie meestal een middel is en geen doel. Het jongerencentrum wil meer bezoekers. Een slimme communicatie kan helpen. Maar die feesten moeten ook de moeite waard zijn.

Bij de kennisbronnen van Leren.nl vind je links naar voorbeelden van uitgewerkte communicatieplannen.

Volgende pagina: Afbakening en analyse


Bron: www.leren.nl/cursus/professionele-vaardigheden/communicatieplan/waarom.html

Copyright © 1999-2020 Applinet B.V.
Alle rechten voorbehouden
Colofon