Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Sociale vaardigheden > Luisteren > Luisterplezier

Veel luisterplezier gewenst!

Luisteren

Kijk nog eens terug naar de situaties die je noemde bij de opdracht aan het begin van deze cursus: beschrijf 3 concrete situaties die je onlangs hebt meegemaakt en waarin je moest luisteren.

Bevind je je binnenkort in een vergelijkbare situatie? Neem je voor om dan het geleerde uit deze cursus bewust in de praktijk te brengen. Na afloop van het gesprek kijk je terug op hoe het is gegaan.

En? Ben je een betere luisteraar geworden? De volgende handvaten uit de test kunnen dienen als een geheugensteuntje voor in de toekomst:

 1. Als je iets niet begrijpt, vraag de ander om nadere uitleg.
 2. Luister zonder direct een mening te vormen.
 3. Vat samen zonder er iets aan toe te voegen.
 4. Ga er niet te snel vanuit dat je weet wat de ander bedoelt.
 5. Kom niet met een oplossing als iemand iets vertelt.
 6. Laat de stilte toe in het gesprek.
 7. Laat je niet afleiden als de ander iets vertelt wat je niet interesseert.
 8. Raak niet geërgerd als je de ander niet begrijpt.
 9. Let meer op de inhoud dan op de manier waarop iets wordt gezegd.
 10. Ga er echt voor zitten als je moet luisteren.
 11. Hou oogcontact met de ander tijdens het luisteren.

Veel luistersucces gewenst in de toekomst! Vergeet niet dat: "Hoe meer je praat, hoe minder je luister en hoe meer jij praat, hoe minder anderen zullen luisteren."

En: "Als je te veel praat, is het net zo moeilijk te onthouden wat jij hebt gezegd als het is om te onthouden wat anderen hebben gezegd."

Geraadpleegde literatuur

Websites:

Meer goede websites over Actief Luisteren

Gesprekstechniekenpijl

Gesprekstechnieken

Bepaalde gesprekken pak je professioneel aan. Zoals een functioneringsgesprek, slecht-nieuws gesprek, of een interview met een sollicitant. Daarvoor kun je verschillende gesprekstechnieken gebruiken, zoals SPIN, LSD en de zes A's.


Bron: www.leren.nl/cursus/sociale-vaardigheden/luisteren/veel-luisterplezier-gewenst.html

Copyright © 1999-2021 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon