Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Leren en studeren > POP > Invoering

Invoering in een organisatie

POP

Je kunt niet van de ene op de andere dag beginnen met persoonlijke ontwikkelingsplannen. Het werken met POP's moet aansluiten bij de bedrijfscultuur en het personeelsbeleid. Voor de invoering zijn er enkele beleidskeuzes nodig. En uiteraard moet het werken met POP's gedragen worden door management, leidinggevenden en medewerkers. Dat pleit voor een min of meer intensief introductietraject.

Aansluiting bij bedrijfscultuur

Als je werkt met persoonlijke ontwikkelingsplannen, spreek je mensen aan op hun eigen verantwoordelijkheid voor hun functioneren en hun loopbaan. Maar dat aanspreken gebeurt wel op een stimulerende, positieve manier. Je leert omdat je je graag verder wilt ontwikkelen, niet omdat je tekortschiet. Die insteek moet verankerd zijn in de hele organisatie:

Beleidskeuzes

Er zijn verschillende invoeringsstrategieën en modellen voor persoonlijke ontwikkelingsplannen mogelijk en je kunt kiezen voor een grotere of geringere intensiteit. Daarin moet je als werkgever je keuzes maken. Die keuzes hangen onderling samen, maar ze hebben onder meer ook te maken met

Volgende pagina: Personeelsbeleid


Bron: www.leren.nl/cursus/leren_en_studeren/pop/invoering.html

Copyright © 1999-2021 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon