Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Leren en studeren > POP > Wat is een POP?

Wat is een POP?

POP

Een POP is een 'ontwikkelingscontract' tussen werkgever en werknemer. De bedoeling is, de werknemer de kans te bieden zich verder te ontwikkelen. Zo kun je de organisatiedoelen van de werkgever en de ambities van de werknemer zo goed mogelijk op elkaar afstemmen. In het ideale geval gaan de ontplooiing van de werknemer en het streven van de werkgever hand in hand.

Uitgangspunten

In de praktijk leidt het POP tot een voortdurend leerproces met als uitgangspunten:

Wensen

In een POP wordt vastgelegd

Werkwijze

De werkgever (of namens hem de leidinggevende) en de werknemer denken goed na over al die wensen. Vervolgens bespreken ze die in samenhang met de uitgangspunten. Als ze het eens zijn geworden over de gewenste ontwikkelingsdoelen en de beste weg daarheen, volgt natuurlijk de uitvoering. Ze bewaken samen de voortgang, beoordelen het resultaat en stellen zo nodig het POP bij. Het is een cyclisch proces.

Ontwikkelingsdoelen

De gewenste ontwikkeling heeft altijd een praktisch nut, bijvoorbeeld

Praktisch of theoretisch leren

De ontwikkelingsdoelen zijn op allerlei manieren te bereiken. Bijvoorbeeld

Volgende pagina: Waarom een POP?


Bron: www.leren.nl/cursus/leren_en_studeren/pop/wat-is-een-pop.html

Copyright © 1999-2021 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon