Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Management > Besluiten nemen > Knoop doorhakken

En nu de knoop doorhakken!

Besluiten nemen

Het besluit is genomen. Nu is het zaak dat je volledig achter je beslissing blijft staan. Ga niet twijfelen en laat het besluit ook niet verwateren. Maar kom ik actie! Dat betekent dat je een stappenplan opstelt, je besluit SMART vastlegt en alles in gang zet wat nodig is om je besluit uit te voeren.

Ben je ervan bewust hoe het besluit is genomen. Dit heeft invloed op de draagkracht en de uitvoering van het besluit. Dus vraag je af hoe de knoop uiteindelijk wordt doorgehakt. Kijk ook eens naar vijf theoretische modellen over besluitvorming die we behandelen. Welk model is op jouw afdeling van toepassing?

Is niet iedereen het eens met je besluit? Zoek dan uit welke problemen de partijen met de verschillende voorstellen hebben. Als de meningsverschillen te overbruggen zijn, probeer dan tot een oplossing te komen. Daarbij kun je goed gebruik maken van de argumenten die je hebt verzameld toen je je mening vormde.

Hoe de knoop uiteindelijk wordt doorgehakt

Mogelijkheden:

En let op! Geen besluit is ook een besluit. Kennelijk kies je ervoor de bestaande situatie te handhaven.

Als niet duidelijk is of iets wel of niet aangenomen is, wordt wel gesproken van een plop-besluit. Bijvoorbeeld: tijdens een discussie doet iemand een voorstel en niemand reageert. Gaat het nu wel gebeuren of niet?

De formele kant van besluiten nemen wordt ook behandeld in de cursus vergadertechnieken.

Vijf theoretische modellen over besluitvorming

Het ideale model voor besluitvorming is het rationele model. Van te voren stel je criteria vast waaraan het besluit of de oplossing moet voldoen. Daarna genereer je zoveel mogelijk opties of mogelijke oplossingen en deze toets je allemaal aan de vastgestelde criteria. Heel formeel en zakelijk brengt deze methode je bij de beste optie. De oplossing die op de criteria het beste scoort is het beste besluit.

Zo zouden goede besluiten volgens de theorie genomen moeten worden. Je doorloopt steeds dezelfde fasen: vaststellen wat het probleem is, mogelijke oplossingen bedenken, deze evalueren, besluit nemen en terugkoppelen. In de praktijk komt deze aanpak in pure vorm niet zo vaak voor. We besluiten lang niet zo rationeel als we vaak willen geloven.

Andere modellen die gevolgd worden, zijn:

Volgens het 'bounded rationality model' bekijk je niet álle mogelijkheden, maar beoordeel je een beperkt aantal alternatieven aan de hand van een beperkt aantal criteria. Je kiest niet per sé de beste oplossing, maar de oplossing die 'satisficing' is: een combinatie van 'satisfying' (bevredigend) en 'sufficing' (voldoende).

Heb je te maken met besluitvorming volgens het politieke model, dan spelen er allerlei krachten en belangen mee. Het besluit dat wordt genomen is niet per se het beste besluit. Het is wel het besluit:

Het 'garbage can model' is lastig om in een paar woorden uit te leggen. Waar het om gaat is dat de keuze voor een oplossing min of meer aan het toeval wordt overgelaten. Het model biedt dus veel ruimte voor creativiteit en mogelijkheden, maar de besluitvorming is ook extreem onvoorspelbaar. Het model vertoont verwantschap met de chaostheorie: binnen een organisatie gaan problemen, oplossingen, betrokkenen en alternatieven min of meer toevallig een verbinding met elkaar aan. Zo kan er wel al een oplossing voorhanden zijn, maar het probleem dat erbij hoort wordt pas later gevonden.

Het bureaucratische model tenslotte geeft aan dat er allerlei mensen bij de besluitvorming betrokken zijn die zich houden aan vooraf afgesproken regels en procedures. Deze kunnen uiteraard verschillen per organisatie.

Volgende pagina: verder lezen


Bron: www.leren.nl/cursus/management/besluiten-nemen/knoop-doorhakken.html

Copyright © 1999-2021 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon