Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Management > Coaching > Coachend leidinggeven

Coachend leidinggeven

Coaching

De moderne manager is coach. Op zijn minst beschikt hij of zij over coachingsvaardigheden: het talent om de prestaties en het leervermogen van de medewerkers te verbeteren. Niet door instructies of opdrachten maar door in tweegesprekken talenten en ideeën van de ander boven water te brengen.

De basis van coaching is dat inzichten en resultaten tot stand komen door dynamische interactie. Feedback is een belangrijk onderdeel van coaching, evenals het stellen van de juiste vragen en het motiveren van de gecoachte persoon.

In welke situaties is coaching een goed instrument?

Coaching helpt medewerkers vraagstukken actief aan te pakken. Dat kunnen inhoudelijke thema's zijn of vragen op het sociale vlak, bijvoorbeeld in de werkrelatie. Tien minuten coaching kan uren inspanning schelen, zeggen deskundigen.

Situaties waarin coaching goede diensten kan bewijzen:

De leidinggevende als coach

Veel leidinggevenden nemen binnen de organisatie de rol van coach op zich. Kennis van de organisatie heeft grote voordelen. Je kunt als leidinggevende goed inschatten in welke cultuur en structuur de medewerker zich bevindt en je kent de core business van het bedrijf.

Personal coach
personal coach

Toch kleven er ook nadelen aan. Als coach en gecoachte een functionele werkrelatie hebben of een hiërarchische verhouding hebben, zal het moeilijk zijn in de sessies gelijkwaardigheid te bereiken. De angst bij de medewerker dat de informatie in de coachingsessies wordt meegewogen in de beoordeling van het dagelijks functioneren, is reëel.

Is het coachingtraject gericht op een gevoelig onderwerp in de werksituatie, dan kan het de voorkeur hebben om te werken in tweetallen die geen hiërarchische relatie hebben. Als leidinggevende kun je bijvoorbeeld prima een medewerker coachen die werkzaam is binnen een andere afdeling of team. Een collega-leidinggevende kan hetzelfde doen voor jouw medewerkers. Is dat geen optie? Kies dan een externe coach die de organisatie goed kent.

De juiste stijl

Veel organisaties kiezen voor coaching als stijl van leidinggeven. Logisch: als de leidinggevende coachingstechnieken en -vaardigheden beheerst, zal de medewerker zich gewaardeerd en uitgedaagd voelen. Dat gevoel biedt de beste basis om te leren.

Om de juiste stijl van coaching- of management te ontdekken, vind je een goed handvat bij het model Situationeel leidinggeven van Hersey en Blanchard. Kernvragen in het model van Hersey en Blanchard zijn:

Scoort de persoon op één van deze terreinen laag, dan is coaching een effectief instrument.

Het doel van coaching is de situatie waarin de medewerker bekwaam én gemotiveerd is. Als manager kun je dan je verantwoordelijkheid voor het nemen en uitvoeren van besluiten voor een deel delegeren.

Motiverenpijl

Medewerkers Motiveren

Als manager is het motiveren van je medewerkers misschien wel je belangrijkste taak. Je instrumenten: de motivatieketen, het model van Maslow, MBTI, kernkwaliteiten en motiverende doelen.

Volgende pagina: Gouden regels


Bron: www.leren.nl/cursus/management/coaching/coachend-leidinggeven.html

Copyright © 1999-2022 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon