Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Management > Coaching > Feedback

Feedback geven en ontvangen

Coaching

Feedback betekent letterlijk terugkoppeling. Het geven van feedback is een belangrijke vaardigheid voor de coach. Door middel van feedback wisselen coach en gecoachte informatie uit over elkaars houding en gedrag. Daardoor is de gecoachte in staat zijn handelen kritisch onder de loep te nemen en zonodig aan te passen.

Coach geeft feedback

Feedback wordt nogal eens verward met kritiek. Mensen voelen zich aangevallen of ervaren de feedback als een teken van falen. Dat is jammer. Want wie feedback ziet als een kans om te leren, bevindt zich dagelijks in een boeiende leeromgeving. Reacties op ons gedrag krijgen we immers voortdurend, verbaal en non-verbaal. De kunst is om er voor open te staan, de signalen op te pikken en te bepalen welke feedback nuttig is om te vertalen naar acties.

Feedback bevordert:

Feedback als instrument om gedrag aan te scherpen en effectiever te maken

Zowel voor de coach als voor de gecoachte is het cruciaal dat informatie over gedrag wordt uitgewisseld op een zodanige manier dat de boodschap overkomt zoals hij bedoeld is. Of dat lukt, hangt samen met hoe de feedback gegeven én ontvangen wordt.

Werkboek

Een werkboek met volop voorbeelden en praktische uitwerkingen is: Feedback. Commentaar geven en ontvangen, C. Dirkx en M. Koopmans, uitgeverij Thema. ISBN 90.70512.52.1

Volgende pagina: Tips voor feedback


Bron: www.leren.nl/cursus/management/coaching/feedback.html

Copyright © 1999-2021 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon