Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Management > Coaching > Voorkeurstijlen

Voorkeurstijlen

Coaching

Iedereen heeft een eigen persoonlijke stijl in het opnemen en verwerken van informatie. De één begraaft zich het liefst in vakliteratuur voordat hij een nieuwe vaardigheid in de praktijk beproeft, de ander kiest voor trial and error: gewoon doen en kijken wat er gebeurt. De coach die de voorkeurstijl van zijn gesprekspartner doorgrondt, kan er in de keuze van werkvormen op aansluiten.

Leerstijlen van Kolb

Het model van Kolb voor leerstijlen gaat ervan uit dat een effectief leerproces vier fasen omvat:

Belangrijke criteria in het onderscheiden van persoonlijke leerstijlen zijn:

Door deze criteria op assen weg te zetten, ontstaan vier kwadranten waarin Kolb vier leerstijlen onderscheidt.

 
actief
passief
concreet

Doener

Sterk:

 • Praktisch
 • Past zich makkelijk aan

Zwak:

 • Ongeduldig
 • Drammerig

Effectieve werkvormen:

 • Afwisseling werkvormen
 • Feedback
 • Ruimte voor humor, plezier, ontspanning

Dromer

Sterk:

 • Verbeeldingskracht
 • Genereren van nieuwe ideeën

Zwak:

 • Besluiteloos

Effectieve werkvormen:

 • Ruimte voor uiten van gevoel
 • Tijd voor reflectie
 • Visuele presentatie
abstract

Beslisser

Sterk:

Zwak:

 • sociaal contact / relaties

Effectieve werkvormen:

 • Zelf conclusies (kunnen) trekken
 • Koppeling leggen met praktijk
 • Ruimte voor experiment

Denker

Sterk:

 • logisch denken
 • concepten/modellen bouwen

Zwak:

 • Praktisch toepassen
 • Zweven (niet met beide benen op de grond)

Effectieve werkvormen:

 • Duidelijke structuur
 • Ruimte voor stellen van vragen
 • Observaties plaatsen in theorie

Wat iemands persoonlijke stijl ook is, voor een effectief leerproces is het belangrijk dat alle fasen van het leerproces worden doorlopen.

Myers-Briggs Type Indicator

Een veelgebruikt model om persoonlijke voorkeurstijlen te achterhalen is de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI). Myers en Briggs gebruiken vier afzonderlijke schalen die iemands levenshouding en gedragsstijl weerspiegelen. Elke schaal bestaat uit twee voorkeuren. Elk mens gebruikt ze beiden, maar heeft een voorkeur voor één ervan. Door voorkeuren te combineren, ontstaan 16 verschillende types. Er bestaan geen goede of slechte voorkeuren en dus ook geen goede of slechte types.

De Myers-Briggs Type Indicator helpt coaches de eigen voorkeurstype en die van hun gesprekspartners te doorgronden. Die kennis komt van pas bij de keuze van een effectieve coachingstijl, de keuze van werkvormen en in de onderlinge communicatie en feedback.

Prikkelende managementstijlenpijl

Prikkelende managementstijlen

Als leidinggevende zit je soms met de handen in het haar. Op sommige medewerkers krijg je gewoon geen vat. In deze cursus leer je hoe je als leidinggevende ervoor kunt zorgen dat je medewerkers verder komen. Hoe prikkel je je medewerkers? En wanneer is het nodig om medewerkers te prikkelen?


Bron: www.leren.nl/cursus/management/coaching/voorkeursstijlen.html

Copyright © 1999-2022 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon