Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Management > Introductie > Modellen

Modellen die werken

Management

Worden managers geboren of gemaakt? Deze vraag houdt onderzoekers al tientallen jaren bezig. Vroeger dacht men dat leiders werden geboren, tegenwoordig is de overtuiging dat naast persoonlijke kenmerken en vaardigheden, de omgeving een wezenlijke rol speelt.

In de loop van de tijd zijn uiteenlopende modellen ontwikkeld. Modellen zijn een vereenvoudiging van de werkelijkheid. De praktijk laat zich er niet in vangen. De kracht van modellen en theorie├źn zit erin dat ze complexe begrippen als management en managementstijlen ordenen en analyseren. Modellen scherpen het denken.

Om die reden geven we een toelichting op drie modellen die aan de basis liggen van het denken over management.

Managerial grid

Een model dat de managementstijl uitdrukt in de mate van taakgerichtheid en mensgerichtheid

Situationeel leidinggeven

Een model dat aangeeft hoe de optimale managementstijl samenhangt met het competentieniveau van de medewerker.

Transformationeel leiderschap

Bij transformationeel leiderschap probeert de leider een verandering (transformatie) in het denken van de medewerkers te weeg te brengen, door ze enthousiast te maken voor zijn visie, beleidskoers of actieplan.

Volgende pagina: Managerial grid


Bron: www.leren.nl/cursus/management/intro/modellen.html

Copyright © 1999-2022 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon