Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Sociale vaardigheden > Assertiviteit > Inhoudelijk afstemmen

Inhoudelijk afstemmen

Assertiviteit

Afstemmen betekent: verwachtingen in overeenstemming brengen. Heeft je baas andere verwachtingen van een projectresultaat dan jijzelf, dan ontstaan er geheid misverstanden, ergernissen en problemen.

Toch gaat het op dit punt vaak mis. We gaan er gemakshalve van uit dat de ander 'wel zal weten' wat wordt verwacht, we checken niet of op dezelfde lijn zitten en denken te weten dat taakverdeling en verantwoordelijkheden duidelijk zijn.

Waarom eigenlijk? Omdat we niet als muggenzifter te boek willen komen staan, moeilijke gesprekken liever uit de weg gaan en het de ander niet al te moeilijk willen maken. Zo'n niet-assertieve houding keert zich in veel gevallen tegen je.

Wie problemen wil voorkomen, streeft naar overeenstemming en komt op voor zijn belangen. Krijg je een opdracht of ga je met anderen samenwerken aan een project, dan vraag je vooraf duidelijkheid over deze zaken:

Taken en werkzaamheden

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Eindresultaat

Je opdrachtgever aan de andere kant verwacht ook dingen van jou. Bijvoorbeeld:

Afspraken nakomen

Lukt het niet gemaakte afspraken na te komen, dan meld je het tijdig met opgaaf van redenen.

Verantwoordelijkheid nemen

Verantwoordelijkheid nemen voor dingen die fout gaan of anders lopen. Dus niet de schuld afschuiven op een ander maar zélf aan het stuur staan van je project.

Informatie uitwisselen

Gevraagd en ongevraagd informeren over de stand van zaken van je project. Niet alleen op de geplande momenten maar ook tussentijds bijvoorbeeld als zaken veranderen of als een andere koers gewenst is. De meeste leidinggevenden hebben er geen behoefte aan tot in detail op de hoogte te zijn. Beperk je daarom tot relevante informatie en schep reële verwachtingen.

Volgende pagina: relationeel afstemmen


Bron: www.leren.nl/cursus/sociale-vaardigheden/assertiviteit/inhoudelijk-afstemmen.html

Copyright © 1999-2021 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon