Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Sociale vaardigheden > Assertiviteit > Obstakels

Obstakels die leiden tot subassertief gedrag

Assertiviteit

Gedrag is voor het grootste gedeelte aangeleerd. Hoe we ons gedragen in bepaalde situaties heeft veel te maken met onze opvoeding en met de 'lessen' van onderwijzers, vrienden en andere leermeesters. Hoe moest jíj je gedragen om in de smaak te vallen? Welk gedrag leverde je waardering op? Welk gedrag werd juist afgestraft?

Sommige gebeurtenissen uit het verleden hebben zich vastgezet in ons geheugen. Soms zijn ze een heel eigen leven gaan leiden in de vorm van gedachten en overtuigingen. Sommige van die gedachten weerhouden ons ervan voor onszelf op te komen.

Mogelijke obstakels:

Zelfonderschatting

Ik ben dom

Ik ben een slappeling

Perfectionisme

Ik moet de beste zijn

Ik mag geen fouten maken

Angst voor afwijzing

Ik wil geen ruzie, dus ik houd mijn mond

Ik wil dat hij mij aardig vindt dus ik doe alsof ik het met hem eens ben

Rampgedachten

Dit zal ook wel weer mislukken

Als ik deze klus niet afkrijg, word ik ontslagen

Opgelegde normen

Goede kinderen staan altijd voor hun ouders klaar

Vriendschap is onbaatzuchtig

Generaliseren (algemene conclusie trekken uit één gebeurtenis)

Iedereen vindt mij dom

Niemand luistert ooit naar mijn mening

Invullen van reacties voor anderen

Mijn baas wordt vast boos als ik het niet met hem eens ben

Als ik mijn mening zeg, is mijn collega teleurgesteld in mij

Rationele en irrationele gedachten

Gedachten vallen in twee soorten uiteen:

Irrationele gedachten leveren vaak een belemmering op in het functioneren. Ze zijn niet gebaseerd op dé werkelijkheid maar op een zelfbedachte werkelijkheid.

Een voorbeeld

Als jongste telg in het gezin was er bij de anderen weinig oor voor jouw mening. Het kan zo zijn dat die ervaring je tot de volgende overtuiging heeft gebracht: 'niemand luistert ooit naar mijn mening.'

Dat is een irrationele gedachte. Wat je vroeger misschien in sommige situaties hebt ervaren, geldt niet noodzakelijk voor alle situaties in het heden. Bovendien helpt zo'n overtuiging je niet je doelen te bereiken. Hij brengt je alleen in conflict met jezelf en met je omgeving.

Volgende pagina: train jezelf in rationeel denken


Bron: www.leren.nl/cursus/sociale-vaardigheden/assertiviteit/obstakels.html

Copyright © 1999-2021 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon